headerimage.jpg

Tecken på nedsatt hörsel

Misstänker du att du har nedsatt hörsel? Det kan du enkelt få svar på vid ett hörselprov på en audionommottagning. 
Det är gratis och du behöver ingen remiss. Boka tid redan i dag. Ring på 010- 331 9600. 

Cornelia Bredberg Svärd, leg. audionom hos AudioNova, arbetar dagligen med att förbättra livskvaliteten för alla med en hörselnedsättning. Hon berättar: 

-Det är fantastiskt att se hur glada kunderna blir när de äntligen hör vad andra säger. Att behöva ställa samma fråga flera gånger eller gissa sig till vad folk säger är obekvämt och innebär tyvärr på sikt att många drar sig undan från sitt sociala liv, berättar Cornelia Bredberg Svärd. 

Det är helt naturligt att vi hör sämre när vi blir äldre. Vi får svårare att förstå och uppfatta vissa ljud, t. ex. konsonanter och höra skillnad på ord som katt och hatt. 

De viktigaste tecknen 

  • Du hör sämre i ljudrika miljöer 
  • Omgivningen påpekar att du hört fel 
  • Andra tycker att du har högt ljud på teven
  • Du tycker att andra börjat tala otydligt och svagt
  • Ofta märker du att du har svårare för att höra än andra människor 
  • Du kan ha svårt att koncentrera dig och få huvudvärk 
Cornelia Bredberg Svärd, audionom i Audionova

Det är lätt att få hjälp

Bästa sättet att ta reda på om du har ett hörselproblem eller en hörselskada är att göra ett
gratis hörselprov på en audionommottagning. Här får du också tillfälle att diskutera det som du eller dina anhöriga upplever.

- Det går alltid att få hjälp och stöd när du har nedsatt hörsel. Genom ny, förbättrad teknik som passar dig är det möjligt att höra tydligt i alla väder, ha ett välfungerande vardagsliv och umgås med vännerna i sorliga miljöer utan att behöva fråga samma fråga flera gånger, avslutar Cornelia Bredberg Svärd.