Read-900x316_160725_ALTERNATIVE.jpg

Hörselhjälpmedel på jobbet

I arbetslivet finns det miljöer och situationer när även de allra bästa hörapparaterna har begränsningar. Redan på 2-3 meters avstånd börjar hörselkvaliteten ofta försämras. Problemet är att även bakgrundsljuden förstärks. Det kan gör det svårt att uppfatta vad som sägs på avstånd.

Men det finns bra hörselhjälpmedel även för dessa situationer. Med trådlösa mikrofoner och mottagare kan du använda dina hörapparater även om avståndet till den som pratar är långt. Innan ljudet sänds till hörapparaterna rensas störande bakgrundsljud bort och talet förtydligas. Med dessa hörselprodukter kan du lättare höra, förstå och vara delaktig på jobbet. 

Det bästa av allt är att du som är yrkesverksam kan få kostnaden för en arbetsplatsanpassning betald av Försäkringskassan. I vissa fall får din arbetsgivare betala en liten del. Vi undersöker först dina möjligheter. Om vi bedömer att du skulle ha nytta av hörselhjälpmedel i ditt arbete hjälper vi dig med ansökningsprocessen.