Bird-900x316_160725_ALTERNATIVE.jpg

Vi är legitimerade och erfarna

Vill du känna dig trygg är AudioNova rätt val för dig med hörselnedsättning. Vi är en rikstäckande kedja av audionommottagningar från Trelleborg till Sundsvall. 
Våra audionomer provar ut hörapparater och hörselskydd och hjälper även till med arbetsplatsanpassningar för yrkesverksamma. Vi har ett brett sortiment som vi ständigt utvärderar för att hitta de produkter som ger mest för pengarna. Vår egen 6-stegsmetod för utprovning av hörapparater har ett tydligt syfte: att våra audionomer ska hitta just de hörapparater som är bäst för dig. Alla våra audionomer har tre års utbildning i hörselvetenskap och legitimation av Socialstyrelsen. Välkommen att boka tid för ett hörselprov. Väntetiderna är korta, ingen remiss behövs. 

Många människor i Sverige hör dåligt. Totalt räknar man med att 1,3 miljoner svenskar har en hörselnedsättning. Men mindre än en tredjedel har skaffat hörapparat. Bästa sättet att ta reda på om du har ett hörselproblem eller en hörselskada är att du gör ett hörselprov på en audionom-mottagning. En legitimerad audionom kommer då att göra ett hörseltest för att se vilka toner du kan uppfatta.

Om din hörsel sviktar får du hjälp med utprovning av lämpliga hörselhjälpmedel. Yrkesverksamma kan få stöd av Försäkringskassan för en arbetsplatsanpassning. Idag finns hörselprodukter som kompletterar hörapparaterna och gör det möjligt att prata i telefon och delta aktivt i jobbmöten. Men tänk på en sak: se alltid till att skydda hörseln med bra hörselskydd så slipper du kanske hörapparater.

Arbeta hos AudioNova 

Är du intresserad av att bli en del av vårt dynamiska team? 

Skriv till info@audionova.se