Read-900x316_160725_ALTERNATIVE.jpg

Miljöpolicy

Sonova Retail Sweden AB  har sin verksamhet i AudioNova audionommottagningar.
Företagets inriktning är att bedriva hörselrehabilitering vid våra mottagningar, att erbjuda arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för hörselskadade samt att sälja hörselprodukter som erbjuder ökad livskvalitet och/eller skydd för hörseln. 

Vårt motto som även genomsyrar vårt miljöarbete i hela verksamheten är:
Kompetens - Kommunikation – Service

Vår största miljöpåverkan är att utveckla våra medarbetare och kunders miljömedvetenhet gällande framför allt återvinning, avfallshantering och transporter.

Vi åtar oss att:

  • Kontinuerligt arbeta för att förbättra vår och våra leverantörers verksamhet.
  • Kontinuerligt informera och utveckla våra kunders kunskaper gällande återvinning i syfte att minska miljöpåverkan.
  • Förebygga föroreningar genom medvetna val i form av inköp och transporter.
  • Uppfylla tillämpliga lagar, regler och krav inom de områden som AudioNova verkar.
  • Ständigt förbättra våra kunskaper om hur de produkter vi säljer påverkar miljön samt ställa krav då det är möjligt.

Vår miljöpolicy är dokumenterad och kommunicerad till alla personer som arbetar för AudioNova – eller på uppdrag av oss.

2017-11-20

Mikael Andesson Huss, Operation Manager Sverige