headerimage-onlinetest.jpg

Testa din hörsel

Eftersom hörseln försämras långsamt och gradvis kan det vara svårt att känna igen en hörselnedsättning. Det bästa sättet att ta reda på om du har nedsatt hörsel är att göra ett hörselprov hos en audionom. Du behöver ingen remiss och du får svaret direkt. Boka tid redan i dag

Vill du testa hörseln med det samma kan du göra vårt online hörselprov. Det går snabbt och ger dig en indikation på hur det står till med din hörsel. 

Känns det igen?

Det är individuellt hur vi upplever en hörselnedsättning, men det finns tecken som gäller för de flesta. Kan du svara ja på flera av dessa tecken rekommenderar vi att du bokar tid för ett hörselprov. 

  • Du tycker att andra mumlar
  • Familj och vänner påpekar att du hört fel - och de har oftast rätt. 
  • Du har svårt att höra ljudrika omgivningar, t.ex. på restaurang och i bilen
  • Du har svårt att höra dörrklockan och telefonen
  • Du blir trött när du är tillsammans med många människor
  • Du har svårt att höra barnbarnen
     
fågel-contentimage.jpg

Låt inte nedsatt hörsel begränsa ditt liv 

Som oftast är det lätt att åtgärda en hörselnedsättning. Första steget är att boka tid för ett hörselprov. Visar det sig att du behöver hörapparater hjälper vi dig att hitta rätt lösning. Vi har en egen metod för individuell utprovning av hörapparater. Den tar fasta på hur du hör just nu, men också dina behov och önskemål. För att hitta den produkt som passar bäst för dig behöver vi veta hur du hör i kommunikationen med andra människor. För dig som är yrkesverksam vill vi veta hur det fungerar både på arbetet och på fritiden.