Helgfria vardagar 8.00-17.00 010-331 96 00
Home
Användningsvillkor

Användningsvillkor

AudioNova (Sonova Audiological Vare AB) är en del av den ledande tillverkaren av innovativa hörsellösningar, Sonova AG. Med våra största varumärken Phonak, Unitron, Advanced Bionics och Connect Hearing, erbjuder vi våra kunder ett av de mest omfattande utbudet av hörselhjälpmedel på marknaden. Den här Webbplatsen ägs och drivs av AudioNova (Sonova Audiological Care AB) Genom att få åtkomst och surfa på den här Webbplatsen godkänner du dessa Allmänna Villkor.

1. Garantifriskrivning
Vi har gjort, och fortsätter att göra, stora ansträngningar för att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information. Vi garanterar dock inte eller gör några utfästelser, varken uttryckligen eller underförstått, att informationen i, eller som hänvisas till, i detta dokument är exakt eller fullständig. Vidare ansvarar inte Sonova under några som helst omständigheter för direkta eller indirekta skador, följdskador, tillfälliga skador eller straffskadestånd som uppstår till följd av användningen av, åtkomsten till eller oförmågan att använda denna information. Sonova ansvarar inte heller på något sätt för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet häri. Detta gäller särskilt referenser till produkter ocsh tjänster som tillhandahålls av Sonova. Information på denna Webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Sonova kan också när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i produkterna, och/eller programmen, som beskrivs i denna information, utan föregående meddelande om detta, och ansvarar inte på något sätt för eventuella konsekvenser av sådana ändringar.

Information som Sonova publicerar på internet kan innehålla referenser eller korshänvisningar till Sonova-produkter, -program eller -tjänster, i form av illustrationer eller beskrivningar, som inte annonseras eller är tillgängliga i ditt land. Sådana referenser innebär inte att Sonova har för avsikt att annonsera sådana produkter, program eller tjänster. Mer information kan fås från din lokala Sonova-representant. Det är ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att de hjälpmedel du använder är fria från virus, skadliga program, trojanska hästar och andra skadliga objekt. Sonova ansvarar inte under några som helst omständigheter för direkta, indirekta eller särskilda skador, eller andra följdskador som uppstår på grund av användning av denna Webbplats, däribland, men inte begränsat till, förlorad vinst, driftavbrott, förlust av program eller annan data i ditt informationshanteringssystem eller på annat sätt, även om vi uttryckligen får kännedom om möjligheten för sådana skador.

2. Ingen professionell rådgivning
Webbplatsen och dess innehåll utgör inte medicinsk, juridisk eller på annat sätt professionell rådgivning. Information om olika hörselskador och behandling är inte avsedd att ersätta den rådgivning som tillhandahålls av en audionom eller annan hörselspecialist. Rådfråga din audionom eller hörselspecialist för medicinsk rådgivning innan du gör några ändringar i din medicinska eller hörselrelaterade behandling.

3. Köp
Det går att köpa produkter via Webbplatsen. Alla köp omfattas av de allmänna villkoren för internetköp, som du får tillgång till när du gör din beställning. Dessa villkor finns även alltid tillgängliga när du surfar på Webbplatsen.

4. Länkar
Innehåll från tredje part kan visas eller bli tillgängligt på Webbplatsen. Sonova ansvarar inte för något innehåll från tredje part. Den här Webbplatsen kan även tillhandahålla länkar eller referenser till andra webbplatser som inte har någon koppling till Sonova. Sonova bär dock inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och ansvarar inte för några skador som uppkommer genom användares åtkomst till sådana webbplatser. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet för användare av vår Webbplats.

5. Sociala media-community
Skulle du gå med i en Sonova-community online där innehållet skapas av de enskilda medlemmarna, bär inte Sonova något ansvar för material som postas på dessa social media-sidor, och ger inga garantier för innehållet, exaktheten i det eller användning av innehållet på dessa sidor. Åsikter och information som postas på dessa sidor återspeglar endast synpunkter och ställningstaganden som uttrycks av medlemmarna, och återspeglar inte nödvändigtvis Sonovas hållning. Sonova bekräftar inte, och kan inte bekräfta, att en enskild medlem är medicinskt utbildad eller audionom, även om medlemmen enligt egen utsago hävdar det.

Sonova respekterar människors rätt att använda sociala medier för att uttrycka sina synpunkter och åsikter. I våra sociala mediakanaler förbehåller vi oss dock rätten att radera kommentarer som anses olämpliga, inte ha med ämnet att göra, är oegentliga, eller som används för att göra reklam för, eller för att rekommendera tredje parts webbplatser, initiativ eller produkter och uppmaning till försäljning, köp eller insamlingar av pengar.

Företagen inom Sonova-koncernen är de ledande leverantörerna av innovativa hörselhjälpmedel. Vi engagerar våra anställda och kollegor, kunder, affärspartner och allmänheten på ett respektfullt, tolerant, uppriktigt och ärligt sätt. Läs igenom och följ vår uppförandekod: samma principer och regler som omfattar Sonova-koncernens anställda, gäller i allmänhet även för aktiviteter som sker online.

6. Upphovsrätt
Allt innehåll på Sonovas Webbplats omfattas av upphovsrätt med ensamrätt. Du har rätt att surfa fritt på Webbplatsen, men du får endast ha åtkomst till, ladda ned eller använda information från den här Webbplatsen, däribland text, bilder, ljud och video (”informationen”), för eget icke-kommersiellt bruk. Du får inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, vidareposta, eller använda informationen för kommersiella ändamål, utan Sonovas skriftliga tillstånd. Du måste bibehålla och återge varje meddelande om upphovsrätt, eller andra meddelanden om immateriella rättigheter, i information du laddar ned. Du bör utgå från att allt du ser och läser på denna Webbplats omfattas av upphovsrätt, såvida inget annat meddelas, och får inte användas på annat sätt än det som anges i dessa Allmänna Villkor eller i texten på Webbplatsen, utan Sonovas skriftliga tillåtelse. 

7. Varumärken
Du bör utgå från att alla produktnamn som syns på Wwebbplatsen, oavsett om de återges i stor stil, i kursiv stil eller med varumärkessymbolen, är varumärken som tillhör Sonova eller andra parter. Ingen licens eller rätt till sådana varumärken överlåts till dig.

8. Revidering
Sonova kan när som helst revidera dessa allmänna villkor genom att uppdatera det här inlägget. Dessa revideringar är bindande och därför bör du regelbundet besöka denna sida för att läsa de aktuella Allmänna Villkoren som du omfattas av.

Version: 14. oktober 2020