Helgfria vardagar 8.00-17.00 010-331 96 00

Det är viktigt att du med förtroende kan vända dig till en specialist när du eller någon anhörig drabbats av nedsatt hörsel. En kunnig och erfaren audionom ger vägledning och hjälper till att få rätt behandling. Läs mer om hur vi på AudioNova hjälper personer med nedsatt hörsel, hörselundersökningen, om vad en audionom gör och få mer information om den hjälp som finns att tillgå.

Ditt besök hos AudioNova - 6 steg mot bättre hörsel

Allra först bör orsaken till hörselnedsättningen fastställas. Tveka inte att uppsöka en audionom om du tror att du själv eller någon anhörig eller vän lider av hörselnedsättning. Du bör framför allt inte vänta att uppsöka en audionom om du har smärtor. 

Audionomen avgör om du har drabbats av hörselnedsättning. Din personliga situation analyseras och du får individuella råd om en hörapparat som passar just dig.
Audionomen hjälper dig genom hela processen, från det första samtalet, med finjusteringar av din utrustning samt regelbunden vård av dina hörapparater. Hos AudioNova följer vi 6 steg där målet är att du ska få rätt behandling med en lösning och service som fungerar över tid.
1. Behovsanalys med hörseltest
Vid första besöket hos oss på AudioNova går vi igenom ett frågeformulär som du fyllt i om hur du upplever din hörsel. Dessutom gör vi en hörselundersökning där du får lyssna på ljusa och mörka toner med olika styrkor. 

Oftast undersöker vi även hur dina öron uppfattar tal, med eller utan bakgrundsbrus. Resultatet beskriver vilka toner du uppfattar med höger respektive vänster öra och vilken kvalitet du har på din hörsel.
2. Välj hörapparat
När behovsanalysen är klar föreslår din audionom lämpliga hörapparater, men valet är ditt. Du får också information om olika tillbehör. Audionomen beställer hörapparaten och ni bokar in ett nytt besök då du ska få ta med hörapparaterna hem och prova under en tid.
3. Programmering
Vid ditt andra besök ställer din audionom in hörapparaterna efter din hörsel på respektive öra. Vi kontrollerar passformen och du får lära dig hur du hanterar apparaterna och byter batterier.
4. Prova på
Du får prova dina hörapparater i några veckor. För att vänja dig vid ljudet är det viktigt att du använder dem hela dagarna och i alla möjliga situationer. Notera när det fungerar bra och mindre bra. Det är helt naturligt att det känns ovant i början, det tar minst åtta veckor för hjärnan att helt vänja sig vid det nya förbättrade ljudet.
5. Utvärdering
Vid ditt tredje besök går vi igenom de frågor du har och kontrollerar att hörapparaterna ger avsedd effekt. Kanske behövs en finjustering? Du får också lära dig hur du sköter underhållet på dina hörapparater, det behövs för att de ska fungera driftssäkert. Du kan avbryta ditt hörapparatköp alternativt byta till andra hörapparater inom 30 dagar. Provar du apparater ur landstingets eller regionen upphandlade sortiment gäller ibland andra regler.
6. Årliga uppföljningar
Vårt samarbete fortsätter även efter du har fått dina hörapparater. Vi erbjuder årliga uppföljningar där vi tillsammans går igenom hur hörapparaten och andra eventuelle hjälpmedel fungerar hemma, på jobbet och i andra situationer som är viktiga för dig. Vi är med dig år efter år och justerar när dina behov förändras.

Vad är en audionom och vilken utbildning krävs?

För att bli legitimerad audionom ska man ha en godkänd examen från ett audionomprogram, som är en treårig universitetsutbildning. Audionomen arbetar nära sina patienter med att hitta såväl tekniska som pedagogiska lösningar för ett bättre hörande. 

Bland de dagliga uppgifterna ingår bland annat att göra behovsanalyser, prova ut hörapparater samt att undersöka hur hörselskador kan förebyggas på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer. En audionom har även en viktig pedagogisk roll genom att vägleda hörselskadade personer och deras anhöriga. Våra audionomer utför även professionell service på hörapparater.

Sverige har för närvarande ett audionomprogram på fyra universitet, utbildningen ges vid universiteten i Örebro, Lund, Göteborg (Sahlgrenska) och Stockholm (Karolinska). Utbildningen innehåller tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga ämnen. Den fokuserar på den hörselskadades individuella behov som hörsel, hörselnedsättning, hörselrehabilitering, hörseltekniska åtgärder och utprovning av hörapparater.

Mer hjälp att få

Hörselvårdens utbud av insatser varierar mellan olika landsting och regioner. Beroende på den enskildes behov ska landstinget kunna erbjuda en rad av rehabilitering. Din audionom kan berätta mer. Här är exempel:
  • Hörselförbättrande kirurgi (cochleaimplantat och andra hörselimplantat, otosclerosoperation med mera)
  • Andra individuella hjälpmedel (till exempel för att kunna uppfatta teve/radio, telefon, dörrklocka)
  • Hörselskadekunskap (möjligheter och begränsningar)
  • Kommunikationsträning (kunskap om ljudmiljö, avläsning, teckenspråk, Tecken som stöd – TSS)
  • Råd om tillgänglighet och hjälpmedel (för arbete och fritid)
  • Psykosocialt stöd (till exempel kurator, psykolog, samtalsgrupper)
  • Behandling mot tinnitus (t.ex. masker, bettskena, kognitiv beteendeterapi)
  • Kunskap om tolkanvändning (skrivtolk, TSS-tolk, teckenspråkstolk)
  • Sjukgymnastik (till exempel avslappning)

Källa: Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Ytterligare teman

Vad är ett audiogram?
Hur går ett hörseltest till?
Hitta din mottagning