Mån-tors 8:30-16:00, Fre 8:30-14:00 010-331 96 00

Att inte kunna höra bra på jobbet skapar ofta känslan av utanförskap i den sociala gemenskapen och hindrar många att kunna prestera fullt ut på arbetsplatsen. Men nedsatt hörsel behöver inte vara ett hinder för dig på jobbet! 

Hur påverkar det mig på jobbet?

Det är inte ovanligt att känna sig helt slut efter en arbetsdag. Det kräver stor extra ansträngning för att höra vad som sägs även med väl fungerande hörapparater. En nedsatt hörsel kräver att hjärnan måste arbeta hårdare och aktiverar fler delar än normalt för att förstå vad som sägs.
För den som har hörapparat eller hörselimplantat kan ljudmiljön på arbetet skapa ett stort hinder för att höra bra. Den största orsaken är långa avstånd på till exempel möten kring ett stort konferensbord eller i öppna kontorslandskap med störande bakgrundsljud. Det kan även vara svårt att höra vad som sägs när du pratar i telefon.

Men det finns bra lösningar

Du som är yrkesverksam och har en fast anställning kan få kostnaden för en hörselutredning gällande arbetsplats betald av Försäkringskassan. Är du nyanställd eller arbetssökande får du hjälp via Arbetsförmedlingen.

Hos AudioNova får du prata med en audionom som är specialist på arbetshjälpmedel och arbetsrehabilitering. Vi undersöker dina möjligheter och hjälper dig med ansökningsprocessen.

99% av våra kunder som ansöker om bidrag för arbetsplatsanpassning får det.

Läs om en av våra kunders erfarenheter med hörapparater och arbetshjälpmedel.

Det finns lösningar för alla jobbsituationer

Hör bättre i mobiltelefonen

Trådlösa mottagare eller bluetooth-kompatibla mobiltelefoner kopplar samtalet direkt till dina hörapparater.

Hör bättre på möten och kafferasten

Det finns mikrofoner som fångar upp ljudet, rensar det från bakgrundsljud och skickar det vidare till dina hörapparater.

Hjälp till samtal i bullrig miljö

Med en liten mikrofon på bröstfickan behöver du inte stå alldeles intill den du pratar med. Du kan ändå uppfatta vad som sägs i miljöer med mycket bakgrundsljud. Ett tips är att använda mikrofonen för att höra bättre även i bilen.

Så här gör vi en arbetsplatsutredning

1. Behovsbedömning
Vi går tillsammans igenom vad som fungerar bra på ditt arbete och vad som behöver bli bättre. Det inkluderar ibland även hörselprov och översyn av eventuella hörapparater.
 
2. Ansökan
När vi kartlagt dina behov av hjälpmedel hjälper vi dig att göra en ansökan om  arbetsplatsutredning till Försäkringskassan.

Efter ett par veckor ringer en handläggare upp dig för kompletterande frågor om din hörsel och arbetssituation. Svaret från Försäkringskassan skickas hem till dig.
3. Utredning
Så snart du fått svar på din ansökan kontaktar du oss och vi bokar tid för ett möte. Då går vi igenom vilken hörsellösning du vill prova och visar hur den fungerar. Sedan får du prova hjälpmedlen i ditt arbete innan vi utvärderar.

Om allt fungerar bra ansöker du om produkten. Vi hjälper dig hela vägen!
4. Beslut
Vi håller kontakten med varandra under hela processen, men Försäkringskassans beslut skickas endast till dig. Kontakta oss så snart du fått deras svar.
 
Kundberättelse
Hörselprodukter på arbetsplatsen
Hitta din mottagning
Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.