Helgfria vardagar 8.00-17.00 010-331 96 00

Nedsatt hörsel ger många känslan av utanförskap i den sociala gemenskapen på jobbet. De undviker kanske att delta i möten, konferenser, utbildningar och kanske viktigast av allt: samtal vid kaffemaskinen och andra sociala tillställningar. Det leder i sin tur att man presterar sämre på jobbet. Men nedsatt hörsel behöver inte vara ett hinder för dig på jobbet!

Räcker dina hörapparater till på din arbetsplats?

Du är inte ensam om att uppleva situationer på arbetet där det är svårt att höra. Enligt Statistiska centralbyrån är andelen personer med hörselnedsättning i yrkesverksam ålder runt 800 000 personer.

Arbetsplatser har ofta en mer krävande lyssningsmiljö än vad vi har i privatlivet. Möten, föreläsningar och samtal i andra bullriga miljöer ställer högre krav på vår hörsel.

Hörseltekniska arbetshjälpmedel minskar antalet stressrelaterade sjukdomar, utmattningssyndrom och sjukskrivningar. Att kunna arbeta avslappnat och utföra arbetet på samma villkor som sina arbetskamrater ökar självkänslan och energinivån.

Mikrofoner som t.ex. placeras på bord eller i lokaler är en typ av arbetshjälpmedel som kan användas tillsammans med hörapparater. Mikrofonerna fångar upp samtalet, minskar bakgrundsbullret och sänder ljudet till hörapparaterna. Det ger en ökad taluppfattning och delaktighet på arbetet.

Våra specialister hjälper dig hela vägen från ansökan till en färdig lösning på plats

Vi på AudioNova har lång erfarenhet av att prova ut hörseltekniska arbetshjälpmedel och hjälper dig att hitta en lösning utifrån dina behov och arbetsplats.

Om du använder hörapparater, är yrkesverksam och under 69 år har du rätt att söka bidrag för arbetshjälpmedel från bl.a. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Det finns lösningar för alla jobbsituationer

Hör bättre i mobiltelefonen

Trådlösa mottagare eller bluetooth-kompatibla mobiltelefoner kopplar samtalet direkt till dina hörapparater.

Hör bättre på möten och kafferasten

Det finns mikrofoner som fångar upp ljudet, rensar det från bakgrundsljud och skickar det vidare till dina hörapparater.

Hjälp till samtal i bullrig miljö

Med en liten mikrofon på bröstfickan behöver du inte stå alldeles intill den du pratar med. Du kan ändå uppfatta vad som sägs i miljöer med mycket bakgrundsljud. Ett tips är att använda mikrofonen för att höra bättre även i bilen.

Få hjälp

Våra specialister hjälper dig hela vägen från ansökan till en färdig lösning på plats. Du kan kontakta oss på telefon 010-585 21 91 eller på mail arbetshjalpmedel@audionova.se.

Så här går ansökningsprocessen till:

1. Behovsbedömning
Vi går igenom vilka hörselsituationer som fungerar bra på ditt arbete och vilka som behöver fungera bättre. Är du arbetssökande går vi igenom typiska situationer där det kan uppstå bekymmer med hörseln utifrån de jobb du söker. Vi ser även över att du har ett uppdaterat hörselprov och att dina hörapparater är justerade på bästa sätt.
2. Ansökan
Det finns flera olika vägar att gå för att ansöka om hörseltekniska arbetshjälpmedel, vi hjälper dig genom hela processen. När vi kartlagt dina behov hjälper vi dig att ansöka om en arbetsplatsutredning till Försäkringskassan.

Är du arbetssökande eller varit egenföretagare kortare tid än ett år ger vi dig handlingar som du tar med dig till Arbetsförmedlingen som hjälper dig vidare med hörseltekniska arbetshjälpmedel.

Om du är student eller är anställd vid Samhall gäller andra regler gällande var du ska vända dig för hjälp med hörseltekniska hjälpmedel.
3. Utredning
När du fått ditt beslut från Försäkringskassan kan vi påbörja arbetsplatsutredningen. Under utredningen provar du olika hörseltekniska arbetshjälpmedel som du kan ha nytta utav i din arbetssituation. I slutet på utredningen hjälper vi dig vidare med ansökan om bidrag för de arbetshjälpmedel du har behov av. Efter en tid får du ett beslut av Försäkringskassan gällande bidraget du ansökt om.

För dig som är arbetssökande eller varit egenföretagare kortare tid än ett år görs en utredning hos Arbetsförmedlingen. Där får du antingen hyra produkter eller bidrag för köp av hörseltekniska arbetshjälpmedel. Vi hjälper dig med utprovningen av dessa.
Kundberättelse
Hörselprodukter på arbetsplatsen
Hitta din mottagning