Helgfria vardagar 8.00-17.00 010-331 96 00

Hörseln har enorm betydelse för allt vi företar oss i vår vardag. Vi använder den i kontakten med våra medmänniskor och för att njuta av musik och fågelkvitter. Hörseln ger oss information och varnar för faror. Men den är känslig, höga volymer och buller kan skada hörseln. Och med åren försämras hörseln på helt naturlig väg. Ett hörseltest hos våra audionomer tar inte lång tid, men det ger dig som känner att din hörsel blivit sämre klart besked om hur den mår.

Behöver jag göra ett hörseltest?

De första tecknen på att hörseln blivit sämre brukar visa sig runt 50-årsåldern, men även barn och ungdomar kan ha nedsatt hörsel. Om hörseln utsätts för höga volymer under längre tid är det oftast ljud i högre frekvenser, 2 000-5 000 Hz som man inte längre kan höra. 

Det är ofta svårt att märka om hörseln försämrats eftersom det sker succesivt. Det är först när flera tecken visar sig som det verkligen blir kännbart. Att erkänna inför sig själv, och andra, att hörseln blivit sämre kan vara svårt. Dina anhöriga kan däremot sedan länge vara på det klara med dina problem, medan du kanske anser att de talar otydligt eller att det är annat som stör.
Vänta inte för länge med att göra ett hörseltest. Det kan i förlängningen få allvarliga följder, att drabbas av depression och en ökad risk att utveckla demens, är två exempel. Vi rekommenderar alla som passerat 55-årsåldern testa hörseln en gång om året. Då är du på den säkra sidan.

Vårt hörseltest online på 3 minuter kan hjälpa dig att få en första uppfattning om din hörförmåga.
 

Gör ett enkelt onlinetest

Om du eller någon bland dina närmaste upplever att hörseln blivit sämre rekommenderar vi ett hörseltest hos någon av våra audionomer. Men innan du kommer till oss kan du göra ett enkelt test online. Här nedan följer några frågor för att ge dig en uppfattning om hur det står till med din hörsel. Svara så ärligt du kan, ja eller nej.

Ett tips innan du börjar: Du har förmodligen ingen hörselnedsättning om du kan höra det som någon viskar till dig från två meters avstånd.
Din hörsel under samtal
 • Uppfattar du tal och ljud som lagom högt, men något otydligt?
 • Har du känslan av att många personer mumlar eller talar otydligt?
 • Ber du ofta personer att upprepa sig?
Din hörsel vid speciella situationer
 • Har du svårt att uppfatta vad som sägs i telefon?
 • Sätter du dig längst fram vid föredrag eller på teatern?
 • Har du svårt att följa med när ett samtal förs i större grupper?
 • Blir det ännu svårare att höra när det är mycket bakgrundsljud?
 • Upplever du att småprat – enklare samtal – inte alls är enkla utan ansträngande?
 • Drar du dig för att gå på fester och evenemang?
Din hörsel i vardagen
 • Tycker andra att du har för hög volym på teven?
 • Händer det att du inte hör dörr- eller telefonsignalen?
 • Är det svårt att höra fåglarna kvittra?
 • Blir du skrämd av förbipasserande bilar eftersom du inte hörde dem?
 • Har du ett permanent sus i örat eller bara ibland?
Om du har svarat ja på mer än två av frågorna bör du kontrollera din hörsel hos en audionom. Läs mer om vad en audionom arbetar med.

Vad händer vid hörseltestet?

Allra först bör orsaken till hörselnedsättningen fastställas. Tveka inte att uppsöka en audionom om du tror att du själv eller någon anhörig eller vän har en hörselnedsättning. 

Audionomen bedömer om du har en hörselnedsättning. Din personliga situation analyseras och du får individuella råd om en hörapparat som passar just dig. Audionomen hjälper dig genom hela processen, från det första samtalet, med finjusteringar samt regelbunden vård av dina hörapparater. Hos AudioNova följer vi 6 steg där målet är att du ska få rätt behandling med ett alternativ och service som fungerar över tid.

Du får höra ljud med olika frekvenser från ett par hörlurar och ljuden ligger inom ett frekvensområde mellan 125 och 8 000 Hertz. Alltså mycket låga frekvenser och mycket höga. Varje öra testas var för sig och audionomen låter dig lyssna på olika volym. Hör du minsta ljud bekräftar du det genom att trycka på en knapp.
När testen är klara sammanställer audionomen en hörselkurva som bygger på dina svar. Bilden av din hörsel kallas för ett audiogram. Bilden visar testljuden på en skala och innehåller information om de så kallade hörtrösklarna i decibel. Audionomen kan från diagrammet läsa ut inom vilka frekvenser det finns skillnader i jämförelse med normal hörsel.

Audiogrammet hjälper inte bara till att fastställa olika typer av hörselnedsättningar, det har också betydelse för valet av en passande hörapparat. Hörseltestet är alltså inte bara en viktig del i diagnosen utan även en del i rådgivningen. Audionomen föreslår baserat på dina upplevelser och din hörselkurva vid behov olika hörapparater och modeller som passar just dig. Audionomen beställer sedan hem hörapparaterna och vid nästa besök får du ta med hörapparaterna hem för att lära dig använda dem och se om de passar dig. Det är väldigt viktigt att använda dem varje dag – även hemma om du är själv. Detta för att hjärnan ska anpassa sig till alla nya ljud och för att du ska vänja dig helt enkelt.

Nervös inför testet? Här får du goda råd

Många personer känner sig nervösa inför ett hörseltest. Man vet inte vad som ska hända, och kanske viktigast, man känner oro inför resultatet. Att vara nervös kan påverka testresultatet i negativ riktning.

Hur snabbt du uppfattar ett ljud beror på reaktionsförmågan och ditt allmäntillstånd under den aktuella dagen kan påverka resultatet. Är du ordentligt utsövd, stressad eller bara trött? Ta därför god tid på dig och försök att komma avslappnad och utvilad till hörtestet. Att ta med en anhörig eller vän som du känner dig trygg med kan vara till stor hjälp.

Några tips som kan hjälpa

 • Kontrollera att dina öron är fria från vax redan innan besöket. En vaxpropp kan försämra din hörsel avsevärt och märks sällan av personen som har den. Däremot kan du inte göra något hörseltest om en vaxpropp sitter i vägen.
 • Kom utsövd
 • Låt audionomen i lugn och ro förklara hur det skall gå till.
 • Tryck på knapparna och prova innan testet börjar.
 • Kontrollera att hörlurarna sitter ordentligt. Ta av glasögon eller lägg håret bakom örat.
 • Försök att andas lugnt och sitt så bekvämt som möjligt.
 • Takten med vilken volymen ökar, kan sänkas. Det går också att förlänga tiden mellan de olika ljuden. Var inte rädd för att be om långsammare hastighet.
 • Du kan alltid göra om testet, om du av någon anledning inte mår bra

Hur ofta bör jag göra ett hörseltest?

Att regelbundet kontrollera hörseln är viktigt eftersom det kan vara svårt att upptäcka om hörseln blivit sämre. Att under en längre tid ha problem är inte bara besvärligt för dig och din omgivning, det kan även vara skadligt.

Därför rekommenderar vi att testa hörseln en gång om året. Regelbundna hörseltest gör det enklare att upptäcka förändringar i din hörsel. Ju längre tid man går med en obehandlad nedsatt hörsel desto längre tar det tills man åter hör bättre.

Var kan jag göra ett hörseltest?

Ett hörseltest kan du göra hos en av våra professionella audionomer. Här hittar du hörselspecialister i närheten.

Vad kostar ett hörseltest?

Tips för anhöriga, så kan du hjälpa till

Du kan stötta personer med nedsatt hörsel:
 • Informera dig om förekommande symptom vid hörselnedsättning.
 • Ta upp ämnet under en lugn stund om du märker att en vän eller din partner visar tecken på nedsatt hörsel. Erbjud din hjälp för kommande steg eller gör hörseltest online tillsammans.
 • Stötta personen i beslutet om att använda hörapparater om nedsatt hörsel fastställdes. Just under invänjningstiden kan det uppstå tvivel – då är din motivation till stor hjälp.
 • Personer med nedsatt hörsel hör bäst om man talar klart och tydligt och långsamt, ansikte mot ansikte. Det bör du tänka på. Du bör omformulera vad du sagt om din samtalspartner inte förstår snarare än att upprepa samma ord. Skrik inte. Tålamod och förståelse hjälper personen allra bäst under denna tid.

Ytterligare teman

Våra hörselspecialister
Vad är ett audiogram?
Hitta din mottagning