Helgfria vardagar 8.00-17.00 010-331 96 00

Hör du ljud om inte finns? Det piper, ringer, surrar, visslar eller dunkar i örat, helt utan anledning. Varannan person upplever dessa ljud minst en gång i livet. Var femte person har permanent tinnitus och ca 2-3 procent lider av svår tinnitus. Men vad är egentligen tinnitus? Går det bort av sig själv? Kan man bota den? Eller måste man lära sig att leva med den? Här följer svar och praktiska tips.

Vad är tinnitus och hur upplever man det?

Tinnitus är ett fantomljud utan extern ljudkälla. Vetenskapen står inför gåtan om hur tinnitus uppstår i innerörat och hjärnan. Man vet bara en sak: Det är inte egentligen en sjukdom utan ett symptom.

Ljudet i örat varierar i klang, tonhöjd, volym och förnimmelse från person till person. Ibland hör man det i ett öra, ibland mitt i huvudet. Ljudet kan komma tillfälligt, i vågliknande intervaller eller vara permanent och aldrig försvinna ur medvetandet. Tinnitus kan ofta kopplas till nedsatt hörsel

Är tinnitus ohälsosamt?

Ur medicinsk synpunkt: Nej. Det permanenta missljudet kan dock påverka din mentala hälsa med tiden. Vissa personer uppfattar sin tinnitus som en ändlös tortyr som stör den den dagliga koncentrationen och nattsömnen medan andra inte störs lika mycket.

Bakgrund: Om man tolkar öronsuset som hotande eller viktigt, aktiveras emotionella förstärkningsmekanismer i limbiska systemet (som ansvarar för känslor i hjärnan) och den onda cirkeln startar.
Men inte alla personer med tinnitus lider av sitt öronsus. Det finns även många med tinnitus som som inte uppfattar det som speciellt störande. I idealiska fall kan öronsuset mestadels ignoreras i medvetandet.

Hur länge kan tinnitus pågå?

Tinnitus kan uppstå helt kort och försvinna omedelbart. Den kan även stanna i flera månader – eller livet ut. Generellt skiljer man på tre former:
  • Akut tinnitus: Förekommer inte längre än tre månader och försvinner ofta spontant. Här hjälper eventuellt en behandling med läkemedel.
  • Subakut tinnitus: Kommer tillbaka igen inom tre till tolv månader. Behandling med läkemedel och/eller avslappningsövningar kan ge en förbättring.
  • Kronisk tinnitus: Besvären sträcken sig längre än tolv månader och försvinner sällan utan terapeutiska åtgärder eller läkemedel.

Hur uppstår tinnitus?

Det är fram till idag ännu inte klart hur fantomljudet uppstår. Det finns olika teorier men ännu ingen är ännu bekräftad.

En sak är klar: Besvärligt öronsus uppstår sällan utan anledning. Vanliga orsaker till uppkomst av tinnitus är skador (höga ljud eller kraftig smäll mot huvudet), sjukdomar, stress och anatomiska förändringar.

Här finns viktiga orsaker för tinnitus

Det går inte att mäta subjektiv tinnitus från utsidan. Läkaren har svårt att bestämma den exakta orsaken vilket även försvårar behandlingen. Orsaken kan finnas inom olika områden i örat men även i nerver eller hjärnan. Den kan också uppstå när en hörselgång är blockerad.


Innerörat

Orsaken för tinnitus kan uppstå i innerörat till följd av akustisk chock, plötslig hörselnedsättning eller åldersbetingad hörselnedsättning. Forskare tror att vissa ljud vidarebefordras svagt eller inte alls till hjärnan på grund av skador på sinnescellerna i öronsnäckan. Hörcentrat i hjärnan försöker kompensera felaktiga frekvenser genom att själv ”öka volymen” – även om den inte hör ett ljud. Ironiskt nog motsvarar därför tinnitusljudet ofta just de frekvenser som personen hör dåligt eller inte alls.

Mellanörat

En defekt trumhinna kan vara en orsak i mellanörat. Även en inflammation kan påverka.Centralt i hjärnan

Hos vissa personer kan tinnitus även bero på en felfunktion i hjärnan. I detta fall försvinner inte tinnitus, även om man opererar och klipper av hörnerven. Möjliga orsaker för denna felfunktion kan vara en hjärnhinneinflammation eller en tumör i hjärnans hörcentrum. 

Objektiv tinnitus

Vid objektiv tinnitus uppstår öronsuset oftast från anatomiska förändringar i innerörats blodkärl eller en störning i mellanörat.

Objektiv tinnitus är mestadels en bieffekt till sjukdomar som t.ex. Menières sjukdom (sjukdom i innerörat med svindel, illamående och hörselnedsättning). Sådan tinnitus kan ibland behandlas med läkemedel eller en operation.

Typiska egenskaper för objektiv tinnitus:

  • Ett synkroniserat öronsus med kroppspulsen tyder på kärlsammandragning i innerörat. I bästa fall handlar det bara om smuts i hörselgången i närheten av trumhinnan
  • Den kan medföra ett klickande öronsus
  • Orsaken kan vara en defekt förslutning i örontrumpeten om tinnitusljudet hänger samman med andningen. Detta 4 cm långa rör förbinder örat med svalget
  • Gnisslande och malande ljud i örat kan uppstå vid sjukdomar och skador i käkleden

Vilka är viktiga utlösare för tinnitus?

Stress
Det man bara trodde förr är nu ett faktum: Stress kan vara en orsak till öronsus. Studier visar att personer med plötslig hörförlust och tinnitus har upplevt mer stress än andra öron-näsa-halspatienter. Särskilt ofta förekommer tinnitus i samband med kronisk permanent stress till följd av problem inom familjen eller på jobbet – eller som följd efter traumatiska händelser t.ex. ett dödsfall i familjen.
Läkemedel
Oangenämt öronsus kan vara en biverkning av läkemedel. Vissa smärtstillande läkemedel och läkemedel mot reumatism, malariamedel eller vissa antidepressiva läkemedel kan utlösa symptomen för tinnitus. Även olika medel mot högt blodtryck, bl.a. ACE-hämmare och betablockerare förmodas vara utlösande faktorer.
Buller
En överbelastning av hörseln med mycket höga ljud anses vara den vanligaste orsaken för tinnitus. Här spelar tidsfaktorn en viktig roll: Den som regelbundet vistas i en bullrig omgivning (arbets- eller trafikbuller, högljudd musik) under många år utan lämpligt hörselskydd har mycket högre risk att få tinnitus. Det gäller även patienter med akustisk chock.
Njutningsmedel
Vissa experter anser att alkohol och nikotin gynnar uppkomsten av tinnitus. Förr trodde man även det om koffein. Idag finns studier som bekräftar motsatsen, att kaffekonsumtionen snarare sänker tinnitusrisken.

Vad gör jag när jag har drabbats av tinnitus?

Plötsligt förekommande störande öronsus försvinner mestadels av sig själva. Ofta räcker det med att låta hörseln vila en stund. Men vad gör man om pipet eller bruset i örat inte försvinner?

Viktigt: Uppsök en läkare om öronsuset pågår i mer än 24 timmar. Chanserna att bota aktiv tinnitus förbättras avsevärt ju tidigare du agerar. Och du kan undvika kronisk tinnitus

Vem skall jag kontakta?

Bästa information och hjälp får du av en läkare eller audionom. Beroende på typ och allvar i situationen, skapar audionomen en individuell behandlingsplan eller hänvisar vidare.

En hörapparat kan hjälpa vid tinnitus. Läs mer om olika typer av hörapparater.

Ytterligare teman

Vad är plötslig hörselnedsättning?
Typer av hörapparater
Hitta din mottagning