Översikt:

Vad är cochleaimplantat?

Ett cochleaimplantat (CI) är en hörselapparat, som sätts in vid en tidpunkt när möjligheten till en reguljär hörapparat slutar.

Den möjliggör (nästan) fullständig återställning av hörförmågan hos patienter med hörselförlust, framskriden eller medfödd dövhet.
 

Var exakt ligger skillnaden mot en hörapparat?

I motsats till en hörapparat, som enbart förstärker ljudet, går cochleaimplantatet förbi den defekta delen i innerörat (= medicinsk ”Cochlea“, därav namnet), så att det åter blir möjligt att höra. Hörandet sker dessutom i realtid, dvs. utan tidsfördröjning. Den implanterbara delen av CI sätts, genom ett medicinskt ingrepp, in bakom örat under en operation. Den externa delen, den så kallade språkprocessorn, bärs bakom örat på huden och sändspolen fästs magnetiskt på implantater som sitter under huden.

Vad består ett CI av?

Ett CI består av 3 delar:
  • språkprocessorn
  • sändspolen
  • implantatet

Den består bland annat av kvalitetsmaterialen titan, silikon och platina. Implantatet självt ligger under huden och man kan känna det, på utsidan syns bara den externa processorn. Den är något större än en power-hörapparat.
Foto av ett cochleaimplantat i vitt

Vad händer vid implantering av ett CI?

Implantatet sätts, under en operation med full narkos, in bakom örat. Det handlar om en rutinmässig standardprocedur. Vanligtvis behöver patienten bara en kort återhämtningsfas och kan lämna kliniken två till tre dagar efter operationen. För implanteringen är bara ett litet hudsnitt på 4 till 5 cm bakom örat nödvändigt.

Vem gör operationen och var?

Operationen göras av erfarna öronkirurger. Var och en av de här läkarna får också en tillverkarspecifik utbildning för att använda implantat och går, på förhand, personligen igenom operationen i detalj med patienten.
Grafik över ett insatt cochleaimplantat
Barn med ett cochleaimplantat (CI)

Är ett CI lämpligt för mig?

Cochleaimplantat kan utgöra en fantastisk lösning för människor med nedsatt hörsel, och som inte längre kan hjälpas med hörapparat (som bara verkar ljudförstärkande). Om det är fallet för dig så talar du med en specialist för att utröna om du kan vara en kandidat för ett CI. Men även i fall av framskriden eller medfödd dövhet kan cochleaimmplantat återställa hörförmågan. Dessutom är ett CI lämpligt för varje ålderssteg (för barn görs en implantering från ca. 1 års ålder).

Vad kan jag förvänta mig av den nya hörkvaliteten med ett CI och hur snabbt kan jag höra igen?

Ett CI ger i normalfallet en tydlig förbättring av hörförmågan. Att höra med CI är emellertid annorlunda än den naturliga hörseln. Det betyder för patienten att han/hon måste ge det en starttid att lära sig höra ”på nytt”, oftast med hjälp av en språkterapeut.
Hjärnan kan dock ställa in sig på den nya informationen mycket snabbt. Hos många patienter är en språkförståelse möjlig redan några dagar efter den första processoranpassningen.

Vilka kostnader läggs på mig när jag bestämmer mig för ett CI?

Så länge bestämda kriterier avseende hörselförlusten är uppfyllda, tar sjukvården kostnaden för en CI-operation. Underhålls- och reprationskostnaderna betalas av Försäkringskassan. Extra kostnader för patienten uppstår endast i jämförelsevis låg grad för batterier och önskade extra tillbehör.

Hur länge kan jag använda mitt CI?

Implantatet under huden behöver i normalfallet inte bytas ut (vilket så gott som utesluter en nyimplantering). Reperation eller byte av processor sker utan operation.