Översikt

Huvudorsaker för piptoner i hörapparater

  • Öronstycket passar inte
  • Silikonslangen är igentäppt
  • Apparaten är inte riktigt inställd
  • Hörselgången är tilltäppt


Öronstycket passar inte

En pipton kan uppstå om formen på öronstycket inte passar eller om det inte är väl anpassat till hörselgången. Den förstärkta tonen, som tränger ut ur den delen som passar i örat, skapas på nytt och förstärks av den innerliggande mikrofonen. Då skapas en ton med ökande styrka, till dess att en mättnad skapas och därmed den typiska piptonen, som även kallas ”rundgång”. För att lösa det här problemet vänder du dig till AudioNova för en kontroll eller för utbyte av öronpassningsstycket.

Ljudslangen är igensatt

När hörapparatens ljudslang ör igensatt, kan den inte längre överföra ljudet korrekt och det kan orsaka en störande pipton. Vänd dig till en AudioNova mottagning för en noggrann rengöring av ljudslangen, eller låt byta ut slangen.

Felaktiga-inställningar

Ett pipande kan även förorsakas av att hörapparaten har ställts in felaktigt. Din hörapparatsakustiker kan kontrollera om inställningarna för apparaten är korrekta och göra eventuellt nödvändiga anpassningar.

Hörselgång tilltäppt

En pipton kan även uppstå av andra orsaker, vilka inte kan återkopplas till själva hörapparaten. Som exempel kan orsaken till pipandet vara en vaxpropp, som täpper till hörselgången i örat. Vänd dig till din husläkare eller öron-näsa-hals-läkare för att ta bort vaxpropp i örat.

Lösningar

Om en hörapparat piper så ska detta inte uthärdas eller ignoreras, utan åtgärdas. Till de möjliga lösningarna hör även systemet för rundgångsundertryck, vilket redan är integrerat i många hörapparater och som bidrar till bekämpandet av oönskade piptoner.

För att hitta orsaken och den riktiga lösningen, vänder du dig till närmaste AudioNova-mottagning. Efter en ingående analys kan specialisterna från AudioNova ge dig de möjliga lösningarna på ditt problem.