Vad är diplakusi?

Diplakusi är även känt som dubbelhörsel. Det är en form av hörselnedsättning när du hör samma ljud olika i vardera örat. Din hjärna tolkar ljuden som du hör, men när du lider av dubbelhörsel, hör du två separata ljud med olika tonläge, timing eller ton.

Att leva med det här tillståndet är mycket frustrerande och irriterande för de flesta. Medan det för vissa bara är temporärt, är det permanent för andra. Beroende på din uppfattning av tonläget, kan du ha olika typer av diplakusi, såsom:
Diplakusi dysharmonica
Den vanligaste formen som uppstår när ett öra tar emot ljudet korrekt och det andra örat tolkar det felaktigt.
Binaural diplakusi
Detta händer när inget av öronen uppfattar ljudet korrekt. Det kan antingen vara ett resultat av en skillnad i timing eller i tonläge. Ett av dina öron kan höra ljudet aningen tidigare än det andra. I det fallet finns det en diskrepans i timingen. Om ett av dina öron hör tonen i ett annat tonläge än det andra är det en skillnad i tonläge. Det här tillståndet är det vanligaste hos personer med asymmetrisk hörselnedsättning.
Dipolakusi echoica
Detta uppstår när det finns en liten skillnad i timingen av tonen mellan de två öronen. Det här fenomenet skapar intrycket av ett eko.
Diplakusi Monauralis
Det här tillståndet inträffar när ett av dina öron hör samma ljud som om det var två separata med olika ljudnivå.

Vad orsakar diplakusi?

Man har inte helt förstått orsaken till tillståndet. Experter tror att diplakusi kan uppstå med både unilateral (ena örat) och bilateral (båda öron) hörselnedsättning. Diplakusi kan till exempel uppstå om du förlorar en del av din hörsel endast i ett öra. Den kan också uppstå när graden av hörselnedsättning är större i ena örat än i det andra.

Skada på innerörat

Diplakusi startar ofta plötsligt. Faktorer som kan orsaka öronskador är bullerorsakad hörselnedsättning, huvudtrauma och speciella mediciner. Många personer konstaterar att deras symptom startar efter ett akustiskt trauma. En explosion eller att man utsätts för någon annan form av högt ljud kan vara traumatiserande för dina öron

Droger som kan skada din hörsel kallas ototoxiska. Fler än 200 ototoxiska mediciner finns på marknaden i dag. Några av dessa används för att behandla allvarliga tillstånd, såsom infektion, hjärtsjukdomar och även cancer.
 

Blockering i innerörat

En blockerad öronhåla kan också vara roten till dina problem. En kraftig öroninfektion eller bihåleinfektion kan minska din normala hörsel. Överdriven mängd öronvax eller en tumör kan även det leda till att diplakusi utvecklas.

Hur behandlar man diplakusi?

Boka ett möte med din läkare, så fort dina symptom utvecklas. Alla misstankar om hörselnedsättning ska bedömas utan dröjsmål. Din läkare kommer att göra en komplett medicinsk och audiologisk undersökning för att hitta roten till dina problem.

Den bästa behandlingen för dina symptom beror på den underliggande orsaken. Om en blockering i dina öronhålor ger dig symptom är det viktigt att hitta orsaken till detta. De goda nyheterna är att du troligen kommer att återfå din hörsel när dina öron rensats.
Att ta bort en vaxpropp eller behandla din öroninfektion ska vara fokus för din behandling.

I vissa situationer kan orsaken till diplakusi inte botas. I det här scenariet är det avgörande att förstå ditt tillstånd och bästa sättet att hantera det.