Översikt

Vilka är huvudtyperna av öroninfektioner?

Otitis externa

Det finns två huvudtyper av öroninfektioner. Den första kallas infektion i ytterörat, även känd som otitis externa eller simmar- eller dykaröra. Den påverkar hörselgången, som går från öronöppningen till trumhinnan. En infektion i ytterörat uppstår när vatten tränger in i hörselgången och fastnar där som en vaxpropp. Detta skapar den idealiska miljön för att bakterier ska frodas. Kroppen svarar på infektionen med inflammation, smärta, rodnad och ibland feber.
 

Otitis media

Den andra typen kallas infektion i mellanörat eller otitis media. Det uppstår när antingen virus eller bakterier orsakar infektion i mellanörat. Tillståndet är ett resultat av att rören inne i örat täpps igen av slem och vätska. Infektioner i mellanörat kan bli ytterst plågsamma och åtföljs ofta av hög feber, hörselproblem, illamående och uppkastningar. Uppbyggnad av vätska kan leda till dövhet eftersom vätskan i örat förhindrar att ljud kommer igenom.

Den här typen av öroninfektioner är mycket vanligare, särskilt hos mycket små barn och spädbarn. När spädbarn och små barn drar eller slår på sina öron, är orsaken ofta en öroninfektion. De flesta mellanörsinfektioner är förbundna med en infektion i de övre luftvägarna eller en allergi. Fyrtio procent av fallen tros orsakas av bakterier, resten av ett virus.

Hur många typer av otitis media finns det?

Det finns fyra typer av otitis media: 
  • akut otitis media
  • recidiverande akut otitis media
  • otitis media, sekretorisk (SOM)
  • kronisk otitis media, sekretorisk. 

Akut otitis media kommer snabbt och definieras av svullnad och rodnad i örat bakom och kring trumhinnan. Öronsmärta, feber och partiell eller total dövhet uppstår ofta som ett resultat av att vätska eller slem fastnar i mellanörat. Upprepade infektioner i mellanörat kallas recidiverande akut otitis media. Otitis media, sekretorisk (SOM) är närvaro av vätska i mellanörat utan några tecken eller symptom på akut infektion. Detta kan uppstå när infektionen löses upp, men slem och vätska fortsätter byggas upp i mellanörat. Uppbyggnaden skapar en känsla av att örat är fullt och minskar din möjlighet att höra klart. SOM läker vanligtvis av sig själv. SOM räknas som kronisk när ett sekret har funnits i mellanörat minst tre månader.

Andra symptom på infektion i mellanörat

Nedan ser du några av de vanligaste symptomen på otitis media. Inte alla av dem behöver vara närvarande för att få diagnosen öroninfektion. 
  • Ont i örat, ofta dunkande 
  • Feber 
  • Tryck eller en känsla av att örat är fullt 
  • Var från örat 
  • Hörselsvårighet i ett påverkat öra 
  • Illamående och uppkastningar

Varför får barn så ofta otitis media?

En av orsakerna till att spädbarn och små barn får otitis media så ofta, kopplas samman med örontrumpeten. Eftersom örontrumpeten är mer horisontell än hos vuxna, förhindrar det att vätska flyter jämnt. När den inte fungerar som den ska, kan inte slem dräneras från bakom trumhinnan. Istället fastnar det och orsakar smärta och tryck. Den här situationen leder ofta till infektion. Efter hand som barnen blir äldre blir örontrumpeten mer vertikal och börjar dränera bättre.

Hur förebyggs otitis media?

Nyckeln till att förebygga otitis media är att begränsa uppbyggnad av vätska. Lämplig diet kan spela en avgörande roll, när det gäller att minska riskerna. Matallergier, såsom komjölk och socker, leder till ett överflöd av slem och vätska. Att eliminera sådana livsmedel från dieten kan vara otroligt hjälpsamt.

Det är även bra att minska exponeringen för miljömässiga allergener, såsom passiv rökning, eftersom dessa ämnen skapar en miljö där bakterier och virus trivs.

Diagnos och behandling

Det är avgörande att man tar alla öroninfektioner och all öronsmärta på allvar. En barnläkare eller en öronläkare är mest kvalificerade att göra diagnosen för otitis media. De har rätt kunskap och rätt instrument för att titta inne i örat. Om du har en akut infektion i mellanörat, kommer din trumhinna att vara mycket röd och om det finns var i innerörat som ett resultat av infektionen, kommer trumhinnan att bukta något framåt. Den buktningen leder till en ökad risk för att trumhinnan ska perforeras.

För att skydda din trumhinna från att brista och för att snabba på läkningsprocessen, kan en läkare skriva ut medicin. Receptfria eller receptbelagda örondroppar eller antibiotika kan rekommenderas. Medan den akuta inflammationsfasen pågår omkring två eller tre dagar, tar hela läkningsprocessen omkring två till fyra veckor. Medicin, när den förskrivs korrekt, kan förkorta längden på infektionen.
För att vara på den säkra sidan bör du kontakta din läkare om du har ont i öronen eller upplever dövhet. Var särskilt uppmärksam på tecken på infektion i mellanörat hos spädbarn och små barn, som ofta drar sig i öronen när de har ont i öronen, och kontakta en doktor så fort som möjligt.

Eftersom en stor procentandel av otitis media beror på virus, är det inte alltid rätt att behandla med antibiotika. Din doktor kan besluta om sannolikheten för en bakteriell eller virusinfektion är högre, baserat på dina symptom. Du kan försöka lindra symptomen för infektion i mellanörat med huskurer.

Komplikationer

Om infektion i mellanörat uppstår ofta, kan det leda till allvarliga konsekvenser. Bildandet av ärrvävnad på trumhinnan är en sådan komplikation. Ärrvävnad kan leda till hörselproblem och så småningom spräckta trumhinnor. Om de små öronbenen, ossicles, i ditt inneröra har skadats eller deformerats kan detta orsaka dövhet.

Den höga risken för komplikationer gör en läkares diagnos avgörande. Underskatta aldrig öronsmärta eller dövhet, och konsultera en öron-, näsa- halsspecialist omedelbart.

Har du frågor eller farhågor om dövhet?

Testa din hörsel på en av våra specialistmottagningar nära dig.