Råd till dig med hörselnedsättning

 • Var öppen och förklara för omgivningen om hur det är att ha en hörselnedsättning. Detta bidrar till att andra har lättare att förstå och kunna hjälp till att underlätta samtalet och minska missförstånd!
 • Ha alltid ögonkontakt med den du samtalar med. Detta för att kunna avläsa läppar och se ansiktsuttryck.
 • Placera dig nära den som talar så att du alltid kan se och höra personen väl. Sitt längst fram i lokalen vid stora samlingar, exempelvis föreläsningar.
 • Minimera bakgrundsbuller för att få en lugnare samtalsmiljö. Skruva ner radio och TV samt undvik öppna fönster, köksfläktar och spolande vatten under samtal.
 • Se till att ha god belysning vid samtal för att underlätta avläsning och se ansiktsuttryck.
 • Vid samtal i grupp, fokusera på en talare åt gången. Placera dig själv i mitten i större grupper för god överblick och kortare avstånd till alla som ska samtala.
 • Be om skriftligt material inför möten och föredrag, alternativt skriftlig sammanfattning efteråt för att tillgodogöra dig all information.
 • Skicka sms och e-post om samtal i telefon är svårt där du befinner dig.
 • Utnyttja text-TV eller Internet för att få skriftlig information.
 • Våga säga ifrån när du inte uppfattar vad som sägs eller är osäker på om du hört rätt. Fråga om!

Råd till anhöriga eller vänner

 • Påkalla personens uppmärksamhet och vänd ansiktet mot den du talar med, så att personen kan se ditt ansikte för läppavläsning och ansiktsuttryck.
 • Flytta dig närmare för att kunna synas och höras väl vid samtal. Tänk på att exempelvis inte prata med varandra när ni befinner er i olika rum.
 • Tala lugnt och tydligt med jämn röststyrka. Skrik inte!
 • Se till att platsen där ni samtalar har god belysning samt undvik saker som att röka, tugga mat eller hålla handen för munnen under samtal.
 • Minimera bakgrundsbuller för att få en lugnare samtalsmiljö. Skruva exempelvis ner radion och TV samt undvik öppna fönster, köksfläktar och spolande vatten under samtal.
 • Vid samtal i grupp, försök att låta en person tala åt gången.
 • Se till att personen med hörselnedsättning har möjlighet att delta vid samtal i grupp. Upplys vad ni talar om, ge ledtrådar under samtalet samt när samtalsämnet byts. Rätta till missförstånd!