Vi vet alla hur svårt det kan vara att föra en konversation i en trång restaurang eller i annan bullrig miljö, och inte blir det bättre om man har en hörselnedsättning. Men efter att ha använt det ”audiogame” som ingick i studien, visade det sig att deltagarna kunde urskilja 25 procent fler ord när de testades med ett bakgrundsbrus. Utbildningen gjorde ungefär tre gånger mer nytta än för de som bara hade hörapparater.

– Dessa resultat understryker att förståelse av tal i bullriga miljöer är en hel hjärnaktivitet och inte strikt styrs av örat, säger Daniel B. Polley, professor vid Harvard Medical School.

– Förbättringarna berodde inte på en förbättrad signal som överfördes från örat till hjärnan. Men patienternas förmåga att förstå vad de hade hört förbättrades.

Med andra ord kunde deltagarna bättre filtrera bort ljud och skilja mellan det de skulle höra och distraktioner i bakgrunden.

Markanta förbättringar

Studien gjordes på 24 äldre vuxna, i genomsnitt 70 år. Alla deltagare hade mild till svår hörselnedsättning och hade i genomsnitt haft hörapparater i 7 år. Deltagarna delades slumpmässigt upp i två träningsgrupper.

Deltagarna i båda grupperna uppmanades att spendera 3,5 timmar per vecka, i 8 veckor, med det audiomotoriska spelet.

En grupp spelade ett spel utformat för att förbättra spelarens förmåga att följa konversationer. De skulle upptäcka små skillnader mellan det ljud de hörde och vad de trodde att de hörde.

Som en “placebo” -kontroll spelade den andra gruppen ett spel som utmanade spelarens auditiva arbetsminne och inte förväntades hjälpa till med talförståelse.

De 24 deltagarna och forskarna visste inte vem som utbildades med vilket spel.

Daniel Polley ser en framtid där hörselutmaningar kan hanteras genom en kombination av träningsprogram och de senaste hörapparaterna.