Hyperakusi – Överkänslighet mot ljud

Vanliga ljud orsakar obehag

Det behöver inte vara något ovanligt, som orsakar obehaget. Hundskall, dammsugarljud, barngråt, telefonsignaler eller skratt kan framkalla ett tillstånd som till och med kan vara smärtsamt.

Man får emellertid inte förväxla detta med misofoni. Medan det i fallet hyperakusi handlar om en överkänslighet i förhållande till vardagliga ljud, handlar misofoni om intolerans mot speciella och normalt upprepade ljud, som tickandet av en klocka, tangenttryckningsljud, en droppande vattenkran eller tuggande.

Öronproppar förstorar problemet

Genom tystheten förstärks ljudet ytterligare. Så, istället för att minska känsligheten, kan användningen av öronproppar förstärka intensiteten i ljudet och framkalla ett ännu större obehag.

Dessutom är det vanligt att berörda drar sig tillbaka för att undvika obehagliga ljud. Det är sällan en bra idé, eftersom minskning av ljudintrycken ofta leder till att känsligheten ökar efterhand.

Vid överkänslighet mot ljud hör man inte bättre

Den som lider av hyperakusi har ingen ”super-hörsel“ eller hör bättre än personer utan störningar på hörförmågan. Hörseln kan vara normal för den påverkade personen. Vad som avviker från normen är intoleransen mot ljud.

Normalt klarar människor upp till 90 decibel utan att känna obehag – ungefär som en hårfön eller mixer. Vid överkänslighet mot ljud lider man vid ljudnivåer som ligger under det. Ett samtal i normal ljudnivå ligger på omkring 60 decibel och kan störa hyperkänsliga personer.

Det kan starta med en tinnitus

Tinnitus är en typ av ljudillusion, där den berörda personen har intrycket att han eller hon hör ett ständigt pipljud. Olika faktorer kan vara ansvariga för att detta inre ljud uppstår, bland annat mycket höga ljud, ålder, diabetes, öroninfektioner och hörseltrauma.

Hyperakusi är en komplikation hos tinnitus. Det beror på att ihållande ljud orsakar en överdriven intolerans och kan leda till en mer och mer känslig hörsel.

En behandlingsform är ljudterapi under sömn

Det finns ingen medicin eller någon operation som kan bota hyperakusi, men terapeutiska medel med målet att åtgärda obehaget kan öka livskvaliteten för den som är drabbad. Ljudterapi under sömn är en av dessa behandlingarna.

Vår hjärna stänger aldrig av. På så sätt kan man använda sömnen till att genomföra en avsensibiliserande terapi med mjuka ljud. Det fungerar på följande sätt: Den berörda utsätts under sömnen för ett tyst behagligt ljud, utan hörlurar, eftersom målet är att det ljudet ska blandas med ljuden från omgivningen.

Under sömnen lär sig hjärnan att ljud av den här intensiteten inte är hotande. Ljudstyrkan måste höjas långsamt, till dess att den inte längre är störande.

Hyperakusi sammanfattas som överkänslighet mot ljud. Om det här känns bekant, ska du söka en specialist, så att han eller hon kan ställa en diagnos och påbörja en behandling av sjukdomen. Då kan du begränsa störningen och leva ett normalt liv.