Minnesspel för äldre

Vad är kognitiva färdigheter?

Kognitiva färdigheter är ”verktyg” för den mänskliga hjärnan, som påverkar hur du tar till dig koncept, förstår idéer, underhåller förhållanden till andra människor och gör det möjligt att vara en aktiv del av ett socialt umgänge. Uttryckt på annat sätt betyder kognitiva färdigheter förmågan att ta till sig kunskap och att förstå den med hjälp av våra fem sinnen.

Utvecklingen av denna förmåga börjar under våra första levnadsår. Den här fasen är avgörande för hur en person hanterar sitt förhållande till omgivningen. Även om vi med hjälp av kognitiva förmågor kan utveckla en rad färdigheter så håller de inte för evigt. Allt föråldras på samma sätt som vi själva gör.

Varför försämras färdigheterna när vi blir äldre?

Åldrandet för med sig en rad förändringar i hjärnans funktioner. En av de vanligaste förändringarna är hastigheten för informationsbearbetning. Med ålderdomen ändras även några av våra beteendemönster, som exempel genom pensionering, genom större avstånd till släktingar, minskning av kroppslig ansträngning och andra liknande situationer.

Den kognitiva förmågan för människor når sin höjdpunkt vid en ålder av 30 år och är oförändrad fram till 50 års ålder. Även om det inte finns några exakt giltiga regler för alla människor, utgår man från att informationsbearbetningen blir långsammare efter det 50:e levnadsåret.

Även om det här handlar om en naturlig process, genomgår ökningen av förändringstakten för åldrandet och hjärnfunktionen följande processer:
  • Tillbakagång av förståelseförmågan
  • Minskning av tankeförmågan
  • Svårigheter vid genomförande av enkla uppgifter
  • Minnesförlust
  • Uppmärksamhetsförlust
Här måste framhållas att det handlar om naturliga konsekvenser av den kroppsliga åldringsprocessen och inte att det nödvändigtvis finns någon bakomliggande sjukdom. Om den kognitiva minskningen sker snabbare än vanligt så kan sjukdomar som Alzheimers sjukdom utvecklats.

Det bästa är att låta äldre personer genomgå regelbundna undersökningar och att vara uppmärksam på otypiska mönster i beteendet. På så sätt underlättas en sund ålderdom för äldre människor.

Hur kan minnesspel hjälpa äldre människor?

Den mänskliga hjärna fungerar som en muskel. Därför måste man, för att stimulera tankeverksamheten och helt oberoende av åldern på en person, även träna. Hindren hos en åldrande kropp främjar vissnandet av de här musklerna. Nyckeln till att garantera sina funktioner ligger i träning.

Minnesspel är enkla och mycket kraftfulla vapen mot de här problemen, så länge som du stimulerar tanke-, minnes- och informationslagringsförmågan. Här finner du ett par spel som håller minnet hos äldre människor i form.

 

Felsökningsspel

Det här spelet är mycket känt, framförallt hos barn, men anses även vara ett av de mets effektiva för stimulering av hjärnan hos äldre människor. Uppfattnings- och analysförmågan tränas, när man måste betrakta två till synes identiska bilder, för att hitta fel i de små detaljerna. Det finns elektroniska felsökningsbilder, men man kan även skriva ut bilder från internet.

 

Korsord

Korsord är gamla bekanta för äldre människor. Men de flesta äldre personer vet inte om att denna hobbyn är bättre för minnet än de tror. Det är ett utmärkt spel, eftersom hjärnan stimuleras av att söka efter ofta okända ord. Den här stimulansen är mental näring, som ofta leder till att hjärnan hela tiden vill ha mer av den. Korsord är i sin traditionella form lätt att hitta i tidningar eller i elektroniska versioner.

 

Kort och domino

Kortspel och även domino kräver att man tänker ut en strategi för att vinna. Det främjar koncentration, tankeverksamhet och följaktligen minnet. Förutom de här fördelarna vårdar spelen samlivet, åtminstone så länge som man spelar tillsammans med andra personer i en grupp.

 

Bildkortspar

Det här spelet kan man spela ensam, även om det är roligare när man kan mäta sig med någon annan. Målet för spelet är att hitta bildparen bland korten som har lagts ut på bordet och som hela tiden ligger kvar på samma plats. Hjärnan måste lagra information om man vill vinna spelet och främjar dessutom ett sunt konkurrenstänkande.

Hur kan du motivera äldre personer att spela spel?

Oavsett hur välgörande de här spelen kan vara så vet vi också att det inte alltid är lätt att övertyga en äldre person att delta i aktiviteter av den här typen. Därför är det viktigt att ta reda på om det handlar om en utpräglad begränsning, vilken gör att den äldre personen skäms, eller om det bara handlar om en begränsning i att delta i spelet. Hörselförlust är en av de vanligaste anledningarna till att äldre personer undviker interaktion mer och mer.

Därför måste man hitta lämpliga behandlingsmetoder, som insättande av hörapparater, som återställer hörförmågan och gör det möjligt för den här personen att åter komma in i sociala grupper.

Intresset för äldre personer kan också stimuleras genom att ögonblicket blir speciellt, roligt och något stimulerande. Andra familjemedlemmar kan hjälpa till och skapa en angenäm miljö. Var inte för allvarliga vid spelet och undvik att bryta in för den äldre personen om han eller hon inte klarar av det vid första försöket.

Många människor förstår inte vikten av minnesspel vid hög ålder, men dess verkan är ett faktum och det hjälper tusentals personer till en friskare ålderdom.

Det bästa med det, är att det handlar om en för var och en tillgänglig lösning, detta gäller även ekonomiskt och också för själva genomförandet. Investera alltså i minnesspel för högre ålder och underlätta din kärlek till din ålder!

Har du eller någon anhörig problem med hörseln? Ta det första steget och be om en hörseltest.