Översikt

Vad är hörselbenen?

De hörselrelaterade hörselbenen är de tre små benen som ligger bakom trumhinnan i mellanörat. De bildar en kedja som förbinder trumhinnan (tympanisk membran) med det ovala fönstret i det inre örat. Dessa tre ben arbetar tillsammans för att förstärka och överföra ljudvågor, vilket säkerställer effektiv ljudöverföring.

När ljudvågorna rör sig genom luften samlas de upp av ytterörat eller hörselsnäckan, som leder ljudvågorna in i och längs hörselgången mot trumhinnan. När ljudvågorna träffar trumhinnan vibrerar den.

Men hur fungerar de mer exakt?
 1. På trumhinnan sitter den första av de hörselrelaterade benen, kallad malleus. Den liknar en hammare och är i andra änden ansluten till det andra öronbenet.
 2. Hammarens rörelse överför ljudvibrationer till det andra öronbenet, kallat incus, som liknar ett städ. 
 3. Incus överför i sin tur vibrationerna till stapes, som liknar en stigbygel. Stigbygeln är ansluten till det inre örat (den snäckformade cochlea) via de ovala fönstermembranen. När den vibrerar överför den de förstärkta vibrationerna till det vätskefyllda inre örat.

Vad är hörselbenens funktion?

Hörselbenens huvudfunktion är att överföra ljudvibrationer från trumhinnan till det inre örat. Formen och placeringen av benen förbättrar ljudförstärkningen och möjliggör effektiv ljudöverföring.

Här är en steg-för-steg beskrivning av hur det fungerar:
 1. Genom att omvandla ljudvågor till mekaniska vibrationer (rörelse) ökar benmusklerna trycket från ljudvågorna.
 2. Denna tryckökning gör det möjligt att matcha impedansen (eller den relativa motståndsförändringen) mellan det luftfyllda yttre örat och det vätskefyllda inre örat.
 3. Den anpassningen optimerar överföringen av ljudenergi, vilket möjliggör en klar och exakt hörseluppfattning.

Tillstånd relaterade till hörselbenen

1. Otoskleros eller förkalkning av hörselbenen:
Otoskleros är ett tillstånd som karakteriseras av onormal bentillväxt runt hörselbenen, vilket vanligtvis påverkar stigbygeln. Detta kan resultera i begränsad rörlighet hos stigbygeln, vilket leder till konduktiv hörselnedsättning.

Kalkning, avlagring av kalcium på benen, kan också hämma benens rörlighet och orsaka hörselnedsättning. 3, 4
2. Dislokation eller avbrott i ossikelkedjan:
Ett eller flera av hörselbenen kan gå ur led så att de inte sitter korrekt och ledningen av ljud försämras.

Avbrott i ossikelkedjan uppstår oftast som ett resultat av:
 • Huvudskada
 • Plötsliga tryckförändringar, till exempel vid dykning eller flygning
 • Mellanöreinfektion
 • Kronisk suppurativ otitis media (inflammation)
 • Medfödd benmissbildning
 • Otoskleros
 • Kolesteatom (icke-cancerframkallande tillväxt i mellanörat)
 • Skada från högt ljud
Avbrott i benkedjan behandlas vanligtvis med en hörapparat eller med operation/rekonstruktionskirurgi av benkedjan.1

Benen och hörselnedsättning

Eftersom hörselbenen är en integrerad del av överföringen av ljudvibrationer kan alla tillstånd eller skador som påverkar dessa ben leda till hörselnedsättning.

Konduktiv hörselnedsättning, som orsakas av störningar i ljudöverföringen genom mellanörat, är ofta kopplat till avvikelser i hörselbenen.

Denna typ av hörselnedsättning kan ofta behandlas med lämplig medicinsk intervention eller kirurgiska ingrepp som är riktade mot benen.

Hur behandlas skadade hörselben?

1. Medicinering:
I fallet med otoskleros kan mediciner som natriumfluorid eller bisfosfonater hjälpa till att sakta ner utvecklingen av tillståndet. Dessa läkemedel fungerar genom att hämma onormal bentillväxt och bevara hörseln.4
2. Kirurgiska ingrepp:
När försiktiga åtgärder inte fungerar kan kirurgiska ingrepp vara nödvändiga för att reparera eller ersätta skadade ben. Procedurer som ossikuloplastik innebär reparation eller rekonstruktion av benen med proteser eller transplantatmaterial.2

En annan kirurgisk möjlighet är stigbygeloperation (stapedektomi), där den påverkade stigbygeln tas bort och ersätts med en protes.
3. Implantat i mellanörat:
I de fall där benen är allvarligt skadade eller inte fungerar kan ett mellanöreimplantat övervägas. Implantatet stimulerar direkt de inre strukturerna i öret och går runt hörselbenen.

Implantationsproceduren är effektiv men har sina egna risker och bör noggrant övervägas.5
4. Hörapparater:
Även om de inte löser eventuella skador på benen är hörapparater den vanligaste åtgärden för att övervinna hörselbortfall som är förknippat med skador på benen.

Hörselbenen och balans/yrsel

Hörselbenen spelar ingen direkt roll för balans eller yrsel. Deras huvudfunktion är att överföra ljudvibrationer, inte att upprätthålla balans. Vissa tillstånd som påverkar det inre örat, som Ménières sjukdom (ett problem i det inre örat som kan orsaka yrsel) eller vestibulärt schwannom (en godartad, långsamt växande tumör som utvecklas från balans- och hörselnerven), kan dock leda till balansproblem och yrsel.

Dessa tillstånd kan indirekt påverka hörselbenen eftersom de ligger nära varandra och är sammanlänkade i örats struktur.

Sammanfattningsvis

De hörselrelaterade benen, som består av malleus, incus och stapes, är avgörande för överföring av ljudvibrationer i mellanörat. De spelar en avgörande roll för hörseln genom att förstärka och överföra ljudvågor till det inre örat.

Olika tillstånd, inklusive otoskleros, dislokation och skador från högt ljud, kan påverka benens funktion och leda till hörselnedsättning. Behandlingsalternativen varierar från medicin till kirurgiska ingrepp och implantat, beroende på hur allvarlig skadan på hörselbenen är.

Hörapparater är en vanlig åtgärd för att övervinna hörselbortfall som är förknippat med skador på benen. Även om benen inte har någon direkt påverkan på balans eller svindel kan tillstånd som påverkar det inre örat indirekt påverka både hörsel och balans.

Referenser:

 1. Arts HA. Ossicular Chain Disorders: Diagnosis and Management. Med Clin North Am. 2018;102(5):925-942.
 2. Niedermeyer HP. Indication, technique, and results of ossiculoplasty. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2013;12:Doc05.
 3. Quesnel AM, Ishai R, Cureoglu S, Paparella MM. Otosclerosis: Current concepts in genetics and molecular biology. Otolaryngol Clin North Am. 2018;51(3):551-560.
 4. Vlastarakos PV, Nikolopoulos TP, Tavoulari E, Papacharalampous GX, Korres SG. Otosclerosis: twenty years' experience from a single ENT tertiary referral center. Audiol Neurootol. 2012;17(5):331-337.
 5. Middle Ear Implants (2022). Retrieved from https://www.hearinglink.org/your-hearing/implants/middle-ear-implants/ on 30 May 2023.
 6. Vestibular Schwanoma (Acoustic Neuroma) and Neurofibromatosis (2017). Retrieved from https://www.nidcd.nih.gov/health/vestibular-schwannoma-acoustic-neuroma-and-neurofibromatosis on 30 May 2023.
Informationen i denna artikel är endast avsedd för utbildnings- och informationssyften. Du bör inte använda informationen som ett substitut för, och den bör inte heller ersätta, professionell medicinsk rådgivning. Om du har några frågor om din hälsa bör du alltid rådgöra med en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.