Helgfria vardagar 8.00-17.00 010-331 96 00

Vill du förbättra din hörsel och vill ha en passande hörapparat för just dina behov? Här har vi sammanfattat information om olika typer av hörapparater med för- och nackdelar. Vi rekommenderar dig att kontakta oss för en personlig rådgivning.

Vilka typer av hörapparater finns?

Hörapparater finns i olika konstruktionsformer från ett flertal tillverkare som passar olika hörselnedsättningar. Detta mångfald garanterar en anpassning till dina individuella önskemål och behov för att underlätta en problemfri hörsel.

Här följer en kort översikt över vilka egenskaper som skiljer modellerna åt.

Vad är skillnaden på digitala och analoga hörapparater?

I princip skiljer man mellan analoga och digitala hörapparater. Alla dagens hörapparater är digitala. Den enda skillnaden mellan analoga och digitala apparater är signalhanteringen.

Analoga hörapparater fångar upp omgivningssignaler. De överförs och förstärks med högtalaren. Man kan inte filtrera eller reducera ljuden.
Digitala hörapparater omvandlar ljudet till elektronisk information. Bara viktiga signaler förstärks och överförs. Höga omgivningsljud reduceras bort. Man hör bättre i bullrig miljö. Apparaten kan anpassas till individuella behov och är mindre än analoga modeller. Dessutom har digitala hörapparater en bättre klangkvalitet och tydligare talförståelse. Det gör det lättare att höra.

Vad är skillnaden på öppen och individuell anpassning?

Man skiljer mellan individuell och öppen anpassning i hörapparatmodeller och anpassningar. 

Öppen anpassning betyder att ljudvågorna i de område där hörseln är bra når trumhinnan på naturlig väg och inte passerar genom hörapparaten. Detta finns i bakom-örat-apparater. Här placeras hörapparatens ljudutgång i den yttre hörselgången. Dessutom är luftcirkulationen i hörselgången bättre vilket förutom ökad komfort även innebär att den egna rösten låter mer behaglig. 
 
Individuell anpassning betyder att den yttre hörselgången fylls av en öronsnäcka eller en i-örat-apparat som byggts utifrån en avgjutning av användarens öra och hörselgång. Det betyder inte att det saknas luftcirkulation i örat, oftast finns en liten ventilationskanal. Den individuellt anpassade öronsnäckan gör det möjligt att förstärka ljudet för fler typer av hörselnedsättningar. Detta gör det möjligt att utnyttja hörapparatens funktionsspektrum. Individuell anpassning till en bakom-örat apparat är ofta lättare att greppa, få på plats i örat och rengöra.

Vad är bakom-örat-apparater?

En bakom-örat apparat är den vanligaste typen av hörapparat och passar de flesta personer. Den sitter bekvämt bakom örat, är väldigt diskret och syns knappt för andra. På hörapparaten sitter en tunn plastslang och det är den som leder ljudet till hörselgången. Bakom-örat apparater finns i olika storlekar och styrkor och kan delas in i tre varianter baserat på hur de placeras i hörselgången: Extern högtalare, tunn ljudslang och öronsnäcka.

Formen för bakom-örat-apparater

Dessa hörapparater är små och mycket tunna, vilket gör dem mycket diskreta. Skalen finns i olika färger för att kunna passa individuell smak och önskemål. Det finns även modeller som avvisar både vatten, svett och damm. Det finns t.o.m. speciella hörapparater för simning, de fungerar ned till en meters djup.

Olika undertyper för bakom-örat-apparater

Öronsnäcka

Högtalaren är inbyggd i hörapparaten, vilket gör dem mer robusta eftersom elektroniken inte är så exponerad. Anslutningen mellan hörapparaten och örat sker med en ljudslang som mynnar i en anpassad öronsnäcka. Denna öronsnäcka är ofta lättare att greppa och rengöra. 

Tunn ljudslang

Högtalaren är precis som för öronsnäckan inbyggd i hörapparaten. Anslutningen mellan hörapparaten och örat sker med en tunn och diskret ljudslang. 

Externa högtalare (RIC = Receiver In Canal)

Den vanligaste hörapparatmodellen är en variant av den klassiska bakom-örat-apparaten där högtalaren sitter i hörselgången och därmed överför ljudet direkt till trumhinnan vilket både gör det möjligt att göra hörapparaten mindre och skapa en bättre ljudkvalitet.

Fördelar med bakom-örat-apparater:

 • Diskreta och syns knappt
 • Har plats för större och kraftigare batterier
 • Möjlighet till öppen anpassning
 • Går att streama ljud till radio, tv och smartphones med infraröda signaler eller Bluetooth

Nackdelar med bakom-örat-apparater

 • Öronmusslans funktion kan inte utnyttjas helt
 • Tidigare var hörapparaterna mycket större och kunde upplevas som stora klumpiga, men idag är de ostast väldigt små och diskreta

Konstruktionen i en bakom-örat-apparat

Alla hörapparater består av samma huvudkomponenter. Exempel - Funktionerna i en bakom-örat-apparat:
 • Mikrofon – fångar upp ljudet och omvandlar det till elektriska signaler
 • Förstärkare – ökar volymen i mikrofonens signaler och filtrerar onödiga ljud
 • Högtalare - omvandlar elektriska signaler till akustiska signaler
 • Talprocessor – anpassar signaler till personens individuella hörselbehov
 • Volymreglage – reglerar volymen
 • Slangfäste – anslutningsstycke mellan hörapparat och slang (vissa modeller)
 • Ljudingång – för signalupptagning från andra externa apparater
 • Batteri eller laddbart batteri för energiförsörjning – vanliga batterier måste bytas cirka en gång per vecka medan laddbara batterier fungerar upp till 24 timmar på varje laddning

Vad är i-örat-apparater?

Dessa hörapparater passar dig som har en lätt till måttlig hörselnedsättning och sitter direkt i hörselgången. Men i-örat apparater passar inte alla, vissa personer har för trånga hörselgångar vilket förhindrar bra passform. Din audionom bedömer om modellen passar ditt öra och hörselkurva. Det finns olika modeller:
 • Apparat i öronmusslan (Concha-apparater) som sitter i öronmusslan (=concha).
 • Apparater i hörselgången som sitter djupt inne i hörselgången
 • Modeller som försvinner helt i örat: CIC-apparater (Completely-in-the-Canal).

Konstruktionen i en i-örat-apparat

Audionomen behöver göra ett avtryck av örat och skickar det till tillverkaren som bygger hörapparaten och placerar alla komponenter finns i ett skal som är format som ditt öra. Hörapparaten skjuts in i örat som en öronpropp. Vissa apparater har en liten utdragstråd. Volymregleringen och programval görs via knappar på hörapparaten, via fjärrstyrning eller helt automatiskt. Många modeller kan ansluta kabellöst till elektroniska apparater som mobiltelefon eller TV.

Fördelar med i-örat-apparater

 • Är ibland mycket diskreta (speciellt CIC-apparater)
 • Utnyttjar öronmusslans egenskaper och ger ett naturligare ljud

Nackdelar med i-örat-apparater

 • Bara lämpliga för lätta eller måttliga hörselnedsättningar.
 • Kan inte göras med öppen anpassning.
 • Utseendet är individuellt och beror på hörselgångens storlek
 • Ställer höga krav på skötelsel och rengöring
 • En ljudanslutning med en ljudkontakt går inte av platsskäl och en T-spole kan bara anslutas i vissa fall.

Det finns följande undertyper för i-örat-hörsystem:

I-örat (ITE = In The Ear)
Hörapparaten fyller hela öronmusslan (concha). Fördelen med konstruktionen är längre batteritid, möjligheten till ett starkare volym och bekvämare hantering.

I hörselgången (ITC = In The Canal)
En liten och diskret i-örat-modell. Öronmusslan är fri eftersom hörapparaten placeras i hörselgången.

Helt i hörselgången (CIC = Complete In Canal)
Den minsta i-örat-modellen erbjuder största diskretion eftersom den är praktiskt taget osynlig från utsidan. Apparaterna har mestadels en nylontrådl för att dra ut den ur hörselgången. Passar inte för alla hörselgångar.

Vilka ytterligare konstruktionsformer finns?

Det finns även andra alternativ om den vanliga hörapparaterna inte passar:
Benledande hörapparater
Ljudet överförs till skallbenet med en bygel eller ett band som trycker hårt mot huvudet. Detta är ett tillfälligt alternativ om man ofta lider av kroniska inflammationer i mellanörat. Denna typ finns även i glasögonformat.
Benförankrade hörapparater
Här används benledningen för att kringgå ett mellanöra som inte fungerar. En titanskruv sätts som implantat bakom örat. Hörapparaten sätts fast på implantatet med ett snäpp.
Implanterade hörapparater i mellanörat
S.k. aktiva implantat i mellanörat försätter hammaren och städet i mellanörat i vibration.
Cochlea-implantat
Implanterade hörapparater utnyttjar befintliga möjligheter i hörselcellerna, precis som vanligt hörapparater. Cochlea-implantat överbryggar sinnesceller som saknas i hörsnäckan (cochlea) och stimulerar hörnerven direkt.
Hjärnstamsimplantat
Ett implantat i hjärnan kan vara nödvändigt när hörselnerven är skadad. Tekniken liknar cochlea-implantatet men här går elektroderna ända fram till hjärnstammen.
Tinnitus-stimulator
Överordnat ljud överförs till örat och tränger undan tinnitus till bakgrunden.
Är du inte säker på om du behöver en hörapparat? Här finns mer information. Eller upptäck vilka fördelar olika tillverkare erbjuder. När du behöver hjälp att välja en passande modell, läsa mer om våra tips vid köp av en hörapparat eller titta förbi vid närmaste mottagning för gratis rådgivning.

Ytterligare teman

Hörapparater – varumärken
Vilken hörapparat skall jag välja?
Hitta din mottagning