Nyligen visade två vetenskapliga studier på en ökad risk att drabbas av hörselnedsättning om man har Reumatoid artrit, reumatism, eller Osteoporos, benskörhet. Risken för hörselnedsättning är till exempel nästan dubbelt så hög om du lider av reumatoid artrit, jämfört med dem som inte har den diagnosen.

Å andra sidan fann studien att användningen av läkemedel mot reumatoid artrit minskade risken för hörselnedsättning.
Främst är det äldre män som är i riskzonen när det gäller RA. RA-Studien som gjordes i Taiwan, undersökte 18 267 patienter som fått diagnosen reumatoid artrit under perioden 2000-2006, och man jämförde dem med en kontrollgrupp på 76 086 personer utan reumatoid artrit. Studien heter ”Retrospective cohort study on risk of hearing loss in patients with rheumatoid arthritis using claim data” och publicerades i BMJ Open i november 2017.

Osteoporos – benskörhet

Om du lider av osteoporos, benskörhet, har du alltså också en ökad risk för hörselnedsättning. Osteoporos är en sjukdom som orsakar låg benmineraldensitet. Detta innebär att benen blir sköra och porösa, vilket ökar risken för sprickor. Om du lider av osteoporos kan även enkla dagliga aktiviteter resultera i benfrakturer. Osteoporos påverkar också de tre småbenen i mellanörat som överför ljudet från ytterörat till innerörat, och det är när dessa ben skadas av osteoporos, som hörselnedsättningen uppstår. Osteoporos är vanligare bland personer som är äldre, är underviktiga och/eller röker.

Studierna om benskörhet utfördes i USA, Turkiet och Korea och deltagarna var 18 år eller äldre. “A significant association between osteoporosis and hearing loss: a systematic review and meta-analysis” publicerades i den brasilianska tidskriften Otorhinolaryngology.
 

Vanliga tecken på hörselnedsättning

  • Du märker att du har svårare för att höra än andra människor
  • Du tycker att andra börjat tala otydligt och svagt
  • Andra tycker att du har högt ljud på teven
  • Du märker att du har svårare att höra med det ena örat, till exempel då du pratar i telefon
  • Det känns som om du har lock för örat
  • Det susar eller piper i örat, du har så kallad tinnitus
  • Du har svårt att uppfatta då många pratar samtidigt