Vad är åldersrelaterad hörselnedsättning?

Åldersrelaterad hörselskada, även känd som presbyakusis, är en försämring av hörseln som drabbar dig när du blir äldre. Det är den vanligaste typen av sensorineural hörselnedsättning. Termen sensorineural nedsättning innebär att du har skadat hårcellerna i dina inneröron eller till dina nervbanor. I majoriteten av fallen påverkar hörselnedsättning båda öronen.

Du kan tycka att det är överraskande att åldersrelaterad hörselnedsättning kan börja i en relativt ung ålder. Din hörsel kan börja försämras så tidigt som i trettio- och fyrtioårsåldern och fortsätta försämras över tid. Även om presbyakusis inte är livshotande så är det ingen bra idé att lämna den obehandlad. Efterhand som tillståndet försämras, kommer den att inskränka din livskvalitet.
I ett tidigt skede av presbyakusis så kan du uppleva svårigheter att höra högfrekventa ljud. Tal ligger i den här kategorin, vilket innebär att förståelsen av talade ord kommer att bli mer utmanande efterhand som tiden går. Att höra andra blir svårare i miljöer med höga ljud eller med en matta av bakgrundsljud. Den knepiga aspekten av presbyakusis är att eftersom en hörselnedsättning sker långsamt, så kanske du inte ens förstår att du inte kan höra lika bra som tidigare.

Över tid, eftersom din hörsel fortsätter att försämras, kommer du att upptäcka att höga ljud inte är de enda som ger dig problem. Du kommer att märka att presbyakusis nu påverkar även andra frekvenser. Att upptäcka var ett ljud kommer från och att identifiera dess källa blir svårare. Du kan även uppleva tinnitus (ringningar i öronen), yrsel, och problem med balansen.
åldersrelaterad hörselnedsättning
Åldersrelaterad hörselnedsättning kan långsamt försämra din livskvalitet. Människor blir ofta extremt nedstämda när de förstår omfattningen av deras hörselnedsättning och mer motvilliga till att delta i sociala interaktioner. Social isolering och depression är vanliga konsekvenser av hörselproblem. Om du kämpar med presbyakusis så kan du relatera till den emotionella oron som följer med. Det är inte lätt att hantera realiteten att inte kunna höra och förstå när andra talar till dig.

Ett annat orosmoment är att din försämrade hörsel snabbt kan bli till en säkerhetsfråga. Kan du tänka dig att inte höra den höga tonen från ett brandlarm när det brinner i ditt hus? Eller att inte höra ambulanssirenen när du kör på motorvägen? Alla dessa situationer kan sätta dig i fara. Om du upplever en åldersrelaterad hörselnedsättning är det viktigt att få ett hörseltest gjort av en audiolog eller en hörselspecialist, som också kan fastställa skadenivån på ditt hörselsystem och ge dig råd om de bästa möjliga lösningarna för dina problem. Om nödvändigt kan han eller hon rekommendera en hörapparat för att hjälpa till att förbättra din hörsel och på det sättet ge ditt självförtroende tillbaka.

Hur vanlig är åldersrelaterad hörselnedsättning?

Du är inte ensam om dina problem med presbyakusis. Det är faktiskt en av de mest förhärskande hälsotillstånd som påverkar äldre vuxna. Miljoner människor över hela världen är drabbade. I USA har 50 procent av personer över 65 någon grad av hörselnedsättning. Kvoten för hörselnedsättning bland personer över 85 är högre, med en uppskattning på ungefär 80 procent som besväras av problemet. Den här statistiken förklarar varför, enligt National Institute of Deafness and Other communication Disorders, det finns över 28 miljoner människor i USA som skulle dra nytta av att bära hörapparater.

Vad orsakar åldersrelaterad hörselnedsättning?

Även om det kan vara frestande att bara lägga skulden för din minskade hörförmåga på åldrandet, så finns det mer i ekvationen än det. Forskare vet inte de exakta orsakerna till tillståndet, med det är troligt att det är många faktorer som bidrar till den hörselnedsättning som vi drabbas av när vi blir äldre. 

Läkare tror att presbyakusis orsakas av en kombination av miljö, ärftlighet och livsstilsfaktorer. Många experter associerar utvecklandet av åldersrelaterad hörselnedsättning med förändringar i innerörat. Det är i innerörat som ljudvågor konverteras till nervimpulser.
Förlust av hårceller i öronsnäckan
Förlusten av nervhårceller i öronsnäckan anses ofta vara den primära orsaken till ditt tillstånd. Öronsnäckan är det organ som känner av ljud. Hörselnervernas jobb är att bära ljudsensorisk information från öronsnäckan direkt till hjärnan. En livslängd av ljudexponering kan skada de känsliga nervhårcellerna.
Förändringarn i trumhinnan
Andra teorier föreslår istället att förändringar av trumhinnan är roten till problemet. Alla svar är bara teorier, inte bekräftade fakta. Sanningen är att den samlade läkarvetenskapen är osäker på den exakta orsaken till hörselnedsättning för äldre. Det mest troliga är att det är en kombinantion av olika faktorer som skapar problemen.
Ärftlighet
Gener spelar troligen även de en roll. En familjehistorik av presbyakusis kan öka risken. Miljö och livstilsfaktorer har också associerats till åldersrelaterad hörselnedsättning.
Exponering för höga ljud
Du bör aldrig lyssna till musik på hög volym i hörlurar eftersom långtidsexponering av höga ljud leder till mycket skador på ditt hörselsystem. Rökning och exponering av tungmetaller, såsom kvicksilver eller bly, kan också skada dina öron. Även viss medicin kan vara giftig för cellerna i ditt inneröra och orsaka hörselnedsättning.
Diet
Även om vetenskapen inte helt förstår förhållandet mellan hörselnedsättning och diet, så verkar det som om även näringsbrist kan bidra till presbyakusis.
Om du upplever att din hörsel gradvis har försämrats under åren så är det bästa du kan göra att få din hörsel kontrollerad. Du kan göra det genom att boka ett möte för att träffa en hörselspecialist.

Baserat på ditt hörseltestresultat så kommer din hörselläkare att kunna fastställa skadenivån i vardera öra. Din hörselspecialist kan arbeta med dig för att rekommendera de bästa behandlingsmöjligheterna för dig. Hörapparater har med stor framgång använts som en lösning för åldersrelaterad hörselnedsättning. Du kommer att kunna ställa frågor om olika valmöjligheter och diskutera fördelarna med att få en hörapparat.