Vad orsakar hörselnedsättning?

Det är inte ovanligt att personer med hörselproblem drar sig undan från vänner och familj och blir isolerade. Att förlora hörseln innebär att du inte längre kan delta i samtal och interagera med dina nära och kära på samma sätt som du gjorde tidigare. Detta kan vara extremt frustrerande.

De vanligaste orsakerna är:
  • Åldrande
  • Långvarig exponering för höga ljud
  • Sjukdomar som meningit
  • Ärftliga faktorer
  • Viss medicin

Grader av hörselnedsättning

Termen, grader av hörselnedsättning, refererar till olika nivåer av skador. Din hörselnedsättning kan vara helt annorlunda än någon annans och faller in i en av fyra kategorier;
  • Måttlig
  • Måttlig till grav
  • Grav
  • Mycket grav

Hörselspecialister mäter intensiteten för ett ljud och graden av hörselnedsättning i decibel (dB). Om du till exempel har en hörselnedsättning på 40 dB, kan du inte höra ljud under 40 dB.

Om ett visst mått tangerar två skilda kategorier, anges det som en kombination av de två. Din hörsel anses normal om du kan höra ljud mellan 20-25 decibel. Om du bara kan höra ovanför det förutsätts du ha hörselnedsättning.
Infografik - Grader av hörselnedsättning
Mild hörselnedsättning
Om du har en mild hörselnedsättning, kan du ha problem att höra ljud under 40 decibel. Du kan höra lågt talade ord, ljudet av en kylskåpmotor eller tickandet av en klocka. Om din hörselnedsättning faller in under den här typen har du ännu inte svårigheter med höga eller mer intensiva vokala ljud. Du kommer emellertid troligen att sakna några av de mjukare konsonantljuden. Om du kommer på dig själv med att ofta be människor att tala högre eftersom du inte hör dem så bör du göra ett hörseltest gjort av en hörselspecialist. Det bästa sättet att simulera en mild hörselnedsättning är om du placerar dina fingrar i dina öron och försöker lyssna på någon som talar.
Måttlig hörselnedsättning
Måttlig hörselnedsättning är ett steg högre på allvarlighetsskalan. På den här nivån av hörselskada har du problem att höra ljud under 40 och 70 decibel. I det här stadiet kommer du inte endast att förlora låga konsonantljud, du kommer även upptäcka att du kämpar för att urskilja vokalljud. Med en medelförlust av hörförmåga kan du höra utan din hörapparat, med nu förstår ofta inte det du hör. I det här steget har de flesta kommit förbi förnekningssteget och fått klart för sig att de har allvarliga hörselproblem.
Måttlig-till-grav hörselnedsättning
I det här steget hör du inte talade ord om du inte har din hörapparat på dig. Du kan vara extremt frustrerad, för även när du har din hörapparat kan du inte alltid förstå vad som blir sagt. Att höja ljudet gör det inte heller tydligare.
Grav hörselnedsättning
Om du har en allvarlig hörselnedsättning kan du inte höra ljud som ligger under 70 till 90 decibel. Även ljudet från en ringande telefon kan vara helt ohörbart. För att säkerställa en bättre livskvalitet så är en hörapparat eller ett cochleaimplantat ett måste. Om du inte redan har gjort det så är det avgörande att boka ett möte med en hörselspecialist för att göra en noggrann utvärdering av dig.
Total hörselförlust
I det här steget kan du bara uppfatta ljud som ligger över 90 decibel. Inte ens mycket höga ljud, som en flygmotor, kan höras. Total hörselförlust är en mycket allvarlig situation och de som hamnar i den situationen börjar ofta läsa på läpparna för att försöka förbli sociala varelser. Att sätta in hörapparat i det här läget ger bara partiella förbättringar, hjälper dig att höra ljud från din omgivning och även att ha viss muntlig kommunikation.
Om du, eller någon du känner, visar tecken på hörselskada, så se till att gå till en hörselspecialist och få ett hörseltest gjort. Endast en utbildad hörselspecialist kan göra en bedömning, tolka dina hörseltestresultat och rekommendera den bästa behandlingen.