1. Meditation

  Fler och fler personer börjar med meditation för att förbättra sin hörselhälsa. Det beror på att avslappning och djupa andetag ökar blodflödet till hjärnan – vilket kan hjälpa dig blir mer uppmärksam på ljud som du annars kanske missat2. Trots att det är en mental övning snarare än en fysisk egenvårdsaktivitet kan meditation vara till hjälp för de som vill engagera sig bättre i sin hörsel. 

 2. Sluta röka

  Det finns en otvetydig koppling mellan rökning och hörselnedsättning, studier genomförs kontinuerligt som visar på ett positivt samband. Eftersom blodflöde och syre hjälper att bibehålla hälsosamma celler i innerörat så är det inte svårt att förstå att hörseln kan påverkas av utdragen exponering för nikotin och kolmonoxid. Så se till att du slutar med cigaretterna om du vill förbättra din hörselkvalitet och livskvalitet3

 3. Yoga

  Många personer som lider av försämrad hörsel säger att ett yogapass ibland kan hjälpa dem höra bättre2. Avslappning och stretching i positioner som nedåtgående hunden transporterar syrerikt blod till ditt huvud snabbare vilket kan hjälpa med hörseln. Du behöver ingen instruktör, det är bara att rulla ut mattan på den plats i huset det är bekvämast och att komma ihåg och värma upp först. 

 4. Vrid ner volymen

  Ett enkelt sätt att öka hörselkomforten och hälsan är att hålla volymen nere så mycket som möjligt. Att vistas i en miljö med 85 decibel och högre är skadligt – och i möjligaste mån borde du undvika höga volymer4. Om det inte är möjligt kan du som alternativ försöka ha på dig någon form av hörselskydd för att undvika skada på din hörsel.

 5. Kontrollera öronvax

  Det är möjligt att din hörsel påverkas av en ansamling av öronvax. Om du har vaxproppar kanske öronen inte hör ljud lika bra som vanligt. Oroa dig inte dock, för mycket vax i öronen är inte bara relativt vanligt, det är lätt att behandla. Professionell vaxborttagning kan förbättra eller till och med eliminera effekterna av hörselnedsättning5.

 6. Träna dagligen

  Att vara hälsosam är till fördel för hela kroppen, inklusive dina öron, och det bästa sättet att hålla sig i form är med regelbunden träning6. En promenad, jogging eller bara trädgårds- och hushållsarbete är alla bra sätt att få upp blodcirkulationen och göra att hjärtat slår lättare. Dra bara inte upp musiken för högt, upprepad exponering för starkt buller kan skada de oersättliga öronhåren, vilket kan påverka hörseln ytterligare.

 7. Fokusera och lokalisera ljud

  Det är en bra idé att försöka finjustera ditt fokus på ljud, eftersom det kan hjälpa att förbättra hörseln. Det finns olika övningar du kan testa. En av de populäraste har att göra med att sätta på musik i ett tyst rum och gå runt i huset medan du lyssnar, sedan kan du försöka identifiera olika ord och instrument. Det tränar hjärnan att enklare och mer framgångsrikt lokalisera och förstå ljud7.

 8. Vitaminer

  Rätt balans av vitaminer och mineraler har visats förbättra hörselkvaliteten8. Folsyra, B-vitamin, magnesium och zink har alla egenskaper som bidrar till bättre hörsel och en hälsosammare kropp i allmänhet. Överväg att ta kosttillskott så att du får ut den fullständiga effekten, men tala alltid med en läkare först – särskilt om du tar andra läkemedel.

 9. Boka in ett hörseltest

  I de flesta fall med hörselnedsättning kommer ett test att behövas för att fastställa dina problem och hur de bäst kan hanteras. Du kan hitta hörseltest online som ger tillräcklig information, fast det gäller bara vid lättare öron- och hörselrelaterade problem. För en mer grundlig kontroll behöver du boka ett fysiskt hörseltest.

 10. Hörapparat

  En del personer finner att det enda sättet att komma tillrätta med sin hörsel är med hörapparat. Som tur är betyder inte hörapparater stora trumpeter eller synliga apparater längre. Beroende på den typ av hörapparat som rekommenderas av din läkare eller audionom kan du välja mellan en rad olika modeller och stilar, vilket innebär att du kan se bra ut och höra bättre på samma gång!

Vissa hörselproblem kräver dock ett mer direkt tillvägagångssätt för att lösas. Besök en audionom eller allmänläkare om du oroar dig för din hörselhälsa och hur du ska hantera den.
Informationen i denna artikel tillhandahålls endast i utbildnings- och informationssyfte. Du bör inte använda informationen som substitut eller ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Om du har frågor om din hälsa bör du alltid rådgöra med en läkare eller annan vårdpersonal.

Referenser

 1. Hearing Health is More Than Hearing. Hear Well. Stay Vital. 2021
 2. G Bellissimo. The Effects of Fast and Slow Yoga Breathing on Cerebral and Central Hemodynamics. International Journal of Yoga. 2020 Sep-Dec; 13(3): 207-212.  
 3. Rafieepour, Athena PhD; Dehgahn, Somayeh Farhang PhD; Firoozi, Mahtab BS; Gorji, Rahim MSC; Ardalan, Arash MD; Vaziri, Mohammad Hossein MD. Study Highlights Impact of Smoking on Hearing Loss Among Workers Exposed to Noise. The Hearing Journal: September 2022 - Volume 75 - Issue 9 - p 24,25,26.  
 4. Lauren K Dillard, Malachi Ochieng Arunda, Lucero Lopez-Perez, Ricardo X Martinez, Lucía Jiménez, Shelly Chadha. Prevalence and global estimates of unsafe listening practices in adolescents and young adults: a systematic review and meta-analysis. BMJ Global Health. 2022.
 5. Neha Kashyap, Jordan Glicksman, MD, FRCSC, MPH. Can Ear Wax Cause Hearing Loss?  WebMD. 2021
 6. Chul Han, Dalian Ding, Maria-Cecilia Lopez, Senthilvelan Manohar, Yanping Zhang, Mi-Jung Kim, Hyo-Jin Park, Karessa White, Yong Hwan Kim,4 Paul Linser, Masaru Tanokura, Christiaan Leeuwenburgh, Henry V. Baker, Richard J. Salvi, and Shinichi Someya. Effects of Long-Term Exercise on Age-Related Hearing Loss in Mice. The Journal of Neuroscience 2016 Nov 2; 36(44): 11308–11319. 
 7. Jacqueline Reeves Scott. How Can Music Help Your Hearing? Lexie Hearing. 2022. 
 8. Josef Shargorodsky, MD, Sharon G. Curhan, MD, Roland Eavey, MD, and Gary C. Curhan, MD. A prospective study of vitamin intake and the risk of hearing loss in men. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Feb; 142(2): 231–236.