Overview:

Vad är kristallsjukan?

Kristallsjukan är en störning i innerörat som uppstår när små kalciumkarbonatkristaller, så kallade otoliter (kristaller) lossnar från sin normala position i utriculus.1

Utriculus är ett sinnesorgan i botten av varje halvcirkulär kanal i innerörat. Det finns tre halvcirkulära kanaler, och de är ansvariga för att uppfatta rotationsrörelser. De spelar en avgörande roll för vår förmåga att behålla balansen.

När kristallerna lossnar rör de sig in i de vätskefyllda halvcirkulära kanalerna, vilket stör den normala vätskerörelsen och leder till att falska signaler skickas till hjärnan, vilket resulterar i yrsel och vertigo.

Symtom på positionell vertigo

Det primära symptomet på kristallsjukan är vertigo, vilket är en snurrande känsla eller en känsla av obalans.

Andra vanliga symtom inkluderar:
 • Korta episoder av yrsel som varar från några sekunder till några minuter.
 • Illamående och kräkningar under svåra episoder.
 • Förlust av balans och instabilitet.
 • Dimmig syn eller nystagmus (ofrivilliga ögonrörelser).
 • Yrsel eller svimning.
 • Känsla av att bli dragen åt något håll.1

Kristallsjukan kan ibland orsaka relaterade störningar, såsom tinnitus (ringande eller brus i öronen).

Symtomen kan vara upp till en minut och tenderar att avta när kristallerna återvänder till sina normala positioner.

Kan positionell vertigo komma och gå?

Även efter behandling kan positionell vertigo tyvärr återkomma veckor, eller till och med år efteråt, om en annan kristall lossnar i dina halvcirkulära kanaler.

Om du har kristallsjukan kan kristallerna röra sig och utlösa ett anfall av yrsel varje gång det sker en förändring av huvudets position.

Dessa inkluderar vanliga dagliga rörelser som:
 • Att gå från liggande till sittande i sängen.
 • Att rulla runt i sängen.
 • Titta uppåt.
 • Böja sig framåt för att plocka upp något.
Symtomen kan ibland vara mer frekventa om kristallerna inte återvänder till utriculus. Det kan vara oroande och skrämmande eftersom man kan må bra en dag och sedan återvänder symptomen nästa dag.

Vad är orsaken till kristallsjukan?

Den exakta orsaken till kristallsjukan är ofta okänd, men det kan uppstå på grund av:
 • Åldrande.
 • Huvudtrauma.
 • Infektioner i innerörat.
 • Medicinska tillstånd som påverkar innerörat, såsom Ménières sjukdom.
I vissa fall kan det till och med utvecklas spontant utan en identifierbar orsak.1

Vad kan jag göra åt kristallsjukan?

Steg 1: Diagnos
Det första steget är att besöka din läkare för en korrekt diagnos. Du kommer troligen att remitteras till en öron-näsa-hals-specialist.

Diagnostisering av kristallsjukan innebär en noggrann genomgång av din sjukhistoria och en fysisk undersökning, som kan inkludera specifika tester som Dix-Hallpikes test eller Roll-testet.

För att utföra dessa tester kommer specialisten att flytta dig snabbt från sittande till liggande position på en säng och hålla ditt huvud i en 45 graders vinkel.

Syftet med dessa tester är att utlösa rörelsen av lossnade kristaller i de halvcirkulära kanalerna för att återskapa de karakteristiska symtomen på kristallsjukan.

Om du har kristallsjukan kommer du troligen att uppleva yrsel i några sekunder när ditt huvud rör sig från en position till en annan. Läkaren kommer att observera nystagmus (ryckande ögonrörelser) orsakade av den förändrade huvudpositionen för att bekräfta diagnosen.
Steg 2: Behandling
Om resultatet av Dix-Hallpike-testet för kristallsjukan är positivt kommer läkaren troligen att gå direkt till behandling med Epley-manövern (beskrivning nedan) medan du ligger på rygg.2

Hur behandlas kristallsjukan?

Positionell vertigo kan behandlas utan medicin, kirurgi eller specialutrustning med hjälp av Epleys-manöver.2

Epleys-manöver är en serie huvud- och kroppsrörelser som utförs av en sjukvårdsperson. Den hjälper till att leda kristallerna ut ur den påverkade halvcirkulära kanalen och flytta dem tillbaka till utriculus där de inte längre orsakar symtom.

Medan du ligger på rygg efter Dix-Hallpike-bedömningen kommer din läkare att:​
 1. Vända ditt huvud åt andra sidan och hålla det i 30 sekunder.
 2. Sedan be dig rulla över på sidan med huvudet mot golvet – och ligga så i 30 sekunder.
 3. Sedan få dig att svänga benen över sängkanten för att resa dig upp igen med huvudet nedåt i 30 sekunder.

Symtomen försvinner vanligtvis när manövern är genomförd, men ibland kan det ta några försök innan proceduren fungerar. I sådana fall kan din läkare be dig upprepa några av dessa rörelser hemma.

I vissa fall kan medicin förskrivas för att lindra förknippade symtom som illamående och yrsel.2

Vad bör man göra efter behandling av positionell vertigo?

Under resten av dagen efter behandlingen med Epley-manövern är det bäst att undvika:
 • Att luta huvudet bakåt.
 • Att böja sig långt framåt (till exempel för att ta på sig skor).
Undvik också att sova på den påverkade sidan under flera dagar. Det kan vara till hjälp att stödja dig med flera kuddar över natten.

Försvinner godartad paroxysmal positionell vertigo någonsin?

Kristallsjukan kan framgångsrikt behandlas och försvinner oftast spontant med tiden, särskilt i de fall utan en underliggande orsak.

De övningar och behandlingar som nämns ovan har en hög grad av framgång när det gäller att lindra besvär.

Men som tidigare nämnts är det möjligt att kristallsjukan kan återkomma, särskilt hos personer som är benägna att utveckla otoconia-förskjutning.

Tips för hantering av kristallsjukan hemma

 1. Det är viktigt att vara aktiv och utföra övningar som främjar balans, och din läkare kan ge dig några vestibulära rehabiliteringsövningar att göra hemma.
 2. Var försiktig under självbehandling, eftersom din yrsel och illamående kan förvärras under rörelsen. Det rekommenderas starkt att du har någon med dig medan du utför övningarna, så att du känner dig säker.
 3. Den mest effektiva övningen för dig beror på vilket öra som påverkas och mer specifikt vilken halvcirkulär kanal som är påverkad. Din läkare kommer att diagnostisera detta och rekommendera vilka övningar du ska göra.

Här är några exempel på rehabiliteringsövningar som kan utföras hemma:

Epley-manöver för hemmabruk


Övningen liknar mycket Epley-manövern som din vårdgivare har utfört under behandlingen.
 
Om problemet är i ditt högra öra:
 1. Börja med sitta upp i sängen med huvudet vridet 45 grader åt höger.
 2. Lägg dig snabbt tillbaka och håll huvudet i positionen så att dina axlar ligger på kudden och ditt huvud lutar över kanten på kudden.
 3. Vänta i 30 sekunder.
 4. Vrid sedan huvudet och titta 45 grader åt vänster i den lutande positionen.
 5. Vänta ytterligare 30 sekunder.
 6. Sätt dig upp på vänster sida.

Börja med att titta åt vänster om problemet är i ditt vänstra öra.3

Brandt-Daroff-övningen

 
 1. Börja sitta upprätt på sängkanten.
 2. Gå över till sidoläge med näsan vänd 45 grader uppåt.
 3. Håll positionen tills yrseln avtar och upprepa åt andra sidan.
 4. Upprepa denna rörelse flera gånger, två gånger om dagen.

Sammanfattningsvis

Symtomen på kristallsjukan kan vara mycket störande eftersom de kan uppstå ganska plötsligt och få människor att förlora balansen eller till och med falla ur sängen.

Lyckligtvis är orsaken ofta godartade kalciumkarbonatkristaller (kristaller) som rör sig runt i de halvcirkulära kanalerna.

Det är viktigt att konsultera din läkare för en korrekt diagnos och en lämplig behandlingsplan. Behandlingen är enkel och symtomen tenderar vanligtvis att försvinna snabbt efteråt.

Referenser:

 1. De Stefano A, Dispenza F, Suarez H, Perez-Fernandez N, Manrique-Huarte R, Ban JH, et al.(2014). A multicenter observational study on the role of comorbidities in the recurrent episodes of benign paroxysmal positional vertigo. Auris Nasus Larynx. 41:31–6. 10.1016/j.anl.2013.07.007
 2. Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV). Retrieved from https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/benign-paroxysmal-positional-vertigo-bppv, on 15 May 2023.
 3. Fife TD, et al. (2008). Practice parameter: Therapies for benign paroxysmal positional vertigo (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology, 70(22): 2067–2074.
 4. Home Epley Maneuver. Retrieved from https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/home-epley-maneuver, on 15 May 2023.
Informationen i denna artikel är endast avsedd för utbildnings- och informationssyften. Du bör inte använda informationen som ett substitut för, och den bör inte heller ersätta, professionell medicinsk rådgivning. Om du har några frågor om din hälsa bör du alltid rådgöra med en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.