Valsalva-manövern är en enkel teknik som kan hjälpa till att lindra överbelastning i örat, jämna ut trycket och ge lindring från obehag. Denna manöver innebär en kontrollerad process där du försöker tvinga ut luft medan du stänger munnen och klämmer näsan.

Detta hjälper till att öppna det eustachiska röret och främja bättre öronhälsa. Dock är det avgörande att förstå den korrekta tekniken och de tillhörande riskerna för att säkerställa ett effektivt resultat.

Så fungerar Valsalva-manövern

Valsalva-manövern riktar sig främst till de eustachiska rören, som förbinder mellanörat med baksidan av halsen. Dessa rör spelar en avgörande roll i regleringen av lufttrycket och dräneringen av vätskor från mellanörat.

När det eustachiska röret blockeras eller inte fungerar korrekt kan du uppleva symtom som:
 • Öronsmärta
 • Dämpad hörsel
 • Svårigheter att jämna ut trycket vid höjdförändringar, till exempel när du flyger.

Valsalva-manövern fungerar genom att öka trycket i näshålan (nasopharynx). Nasopharynx är den övre delen av din hals, bakom din näsa, precis ovanför din mun.2

Ökningen av trycket i din näshåla skjuter in luft i det eustachiska röret igen. Detta jämnar ut trycket på båda sidor om trumhinnan, vilket ger lindring och återställer normal funktion.

Hur avblockerar man det eustakiska röret med Valsalva-manövern?

Följ dessa steg för att utföra Valsalva-manövern på ett säkert sätt:
 1. Sitt eller stå upprätt och ta ett djupt andetag.
 2. Stäng munnen och nyp ihop näsborrarna med fingrarna.
 3. Andas försiktigt och långsamt ut medan du håller munnen och näsan stängda.
 4. Du bör känna ett tryck i öronen eller en poppande känsla när luft kommer in i de eustakiska rören.
 5. Släpp trycket och andas in långsamt för att slutföra manövern.

Hur lindrar du överbelastningen i dina öron?

Förutom Valsalva-manövern kan flera andra tekniker hjälpa till att lindra överbelastningen och dränera vätska från det eustachiska röret:
 1. Gäspa eller svälja: Dessa handlingar hjälper till att öppna det eustachiska röret och reglera trycket.
 2. Tugga tuggummi eller suga på hårt godis: På samma sätt som att gäspa eller svälja, uppmuntrar dessa handlingar det eustachiska röret att öppna sig.
 3. Nässpray: Receptfri nässpray kan tillfälligt lindra överbelastning och underlätta vätskedränering.
 4. Nässpray med steroider: När överbelastningen beror på allergier.
 5. Tuba eller ventilationsrör: I allvarliga fall kan ett ventilationsrör som sätts in i trumhinnan hjälpa till att dränera vätska och lindra trycket.3

Sänker Valsalva-manövern blodtrycket och hjärtfrekvensen?

Under Valsalva-manövern finns det en tillfällig ökning av blodtrycket och hjärtfrekvensen.

Det är en normal fysiologisk reaktion som ett resultat av ökat intrathoracalt tryck (tryck i bröstet) medan du anstränger dig.

Varaktigheten av dessa förändringar är dock vanligtvis kortvarig, och blodtrycket och pulsen återgår till sina normala nivåer. Därför utgör Valsalva-manövern inte väsentliga risker för friska individer.4

Är Valsalva-manövern säker eller farlig?

Även om Valsalva-manövern i allmänhet är säker bör vissa personer vara försiktiga eller helt undvika att utföra den. Dessa inkluderar:
 1. Personer med en historik av öronskador eller nyligen utförd öronoperation.
 2. Personer med en känd eller misstänkt perforerad trumhinna.
 3. De som upplever allvarlig öronsmärta eller akut öroninflammation.
 4. Personer med medicinska tillstånd som påverkar blodtrycket, såsom högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom.

Risker och potentiella komplikationer med Valsalva-manövern

Även om Valsalva-manövern i allmänhet anses vara säker finns det vissa risker förknippade med felaktigt utförande eller användning under vissa medicinska tillstånd. Dessa risker inkluderar:
 1. Öronskada: Kraftig eller överdriven påverkan av tryck under manövern kan potentiellt orsaka skada på örats känsliga strukturer.
 2. Sprucken trumhinna: Personer med redan befintlig perforerad trumhinna har ökad risk för ytterligare skada eller bristning.
 3. Smärta eller obehag: Om manövern utförs felaktigt eller kraftigt kan det leda till öronsmärta eller obehag.

Sammanfattning

Valsalva-manövern är en användbar teknik för att lindra överbelastning i örat och jämna ut trycket i det eustachiska röret. När den utförs korrekt och under lämpliga omständigheter kan den hjälpa till att lindra symtom och främja öronhälsan.

Det är dock viktigt att vara försiktig, följa rätt teknik och undvika manövern under specifika medicinska tillstånd för att minimera potentiella risker.

Referenslista:

 1. MedlinePlus. (2021). Ear barotrauma. Retrieved from: https://medlineplus.gov/ency/article/001064.htm on 6 June 2023.
 2. American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery. (2017). Valsalva Maneuver. Retrieved from: https://www.enthealth.org/conditions/valsalva-maneuver/ on 6 June 2023.
 3. Orvidas, L. (2022). Plugged Ears: What is the Remedy. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/expert-answers/plugged-ears/faq-20058092 on 12 June 2023. 
 4. Valsalva Maneuver. (2022). Retrieved from https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/23209-valsalva-maneuver on 12 June 2023.
Informationen i denna artikel är endast avsedd för utbildnings- och informationssyften. Du bör inte använda informationen som ett substitut för, och den bör inte heller ersätta, professionell medicinsk rådgivning. Om du har några frågor om din hälsa bör du alltid rådgöra med en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.