Helgfria vardagar 8.00-17.00 010-331 96 00

Hörseln har stor betydelse för våra liv. Örat är ett av människans absolut viktigaste och mest komplicerade sinnesorgan. Vi använder örat i vår kontakt med andra människor, för att ta del av information, för att njuta av musik och naturens alla ljud. Men vår hörsel gör oss även uppmärksamma på olika faror, som exempelvis i trafiken. En nedsatt hörsel begränsar med andra ord våra möjligheter att hantera och njuta av vardagen.

Första tecken

Problem med hörseln kommer sällan över en natt. Oftast utvecklas och förvärras en nedsatt hörsel under åren och kan därmed vara svårt att märka. Man vänjer sig med tiden och anpassar sitt liv och beteende. Hjärnan hjälper dessutom till genom att kompensera och förstärka ljuden, på så sätt behöver problemen inte upplevas som något negativt. Till att börja med. 

Men efter en tid av kontinuerlig försämring kommer man till en punkt då hjärnans arbete inte räcker till. En person vars hörsel blir sämre kan också bli tröttare då man lägger mycket energi och koncentration på att försöka höra. Livskvaliteten blir därmed drabbad

Det är främst människor i den drabbades omgivning som först märker förändringen. Det finns flera tecken, som när man väger samman dem, kan peka på problem med hörseln. Däremot är det vanligt att den som har nedsatt hörsel gärna förnekar de här problemen. ”Det är inget fel på min hörsel, det är du som pratar otydligt!”

Vänta inte – besök en audionom i tid

Även de som vet med sig att de hör sämre drar sig för att besöka en audionom och göra ett hörseltest. På AudioNova vet vi att det kan ta cirka sju år från att hörselbesvären först uppträder tills man besöker en audionom och får hjälp att hitta rätt hörapparat.

Tyvärr kan det få allvarliga följder om det dröjer för länge med att skaffa en hörapparat. Forskning visar att vår hjärna har en tendens att ”glömma” vissa ljud över tiden. När man åter kan höra dem, med hjälp av en hörapparat, kan inte hjärnan tolka dem på rätt sätt. Ljud som lövprassel eller grannens samtal på andra sidan staketet kan uppfattas som alldeles för starka och besvärande. Därför är det viktigt att använda hörapparaterna varje dag för att hjärnan ska få möjlighet att vänja sig vid dessa ljud igen.

Flera studier visar dessutom att äldre personer med en obehandlad hörselnedsättning löper större risk att få problem med kognitiva förmågor än med äldre med god hörsel. Det är främst minnet och koncentrationsförmågan som påverkas negativt. Samtidigt finns det studier som visar att hörapparater kan förhindra att dessa försämringar i en allt för tidig ålder.

Fem frågor - upptäck nedsatt hörsel i tid

Om du eller andra personer upplever att din hörsel har försämrats kan du enkelt göra en hörselkontroll hos en audionom.

Genom att besvara frågorna nedan kan du få hjälp att upptäcka nedsatt hörsel i tid. Svara själv eller i din anhörigas ställe. Är svaret ja på mer än en av frågorna rekommenderar vi ett besök hos någon av våra audionomer för ett hörseltest.
 
 1. Har du svårt att höra när flera pratar samtidigt?
 2. Tycker andra att du har för hög volym på teven?
 3. Händer det att någon påpekar att du har problem med hörseln?
 4. Hör du när telefonen eller dörrklockan ringer?
 5. Säger du ofta va?

Läs mer information om vilken nytta du kan ha av hörapparater här.

Vad händer vid nedsatt hörsel?

Orsaken till nedsatt hörsel kan finnas på olika ställen i vårt komplicerade och känsliga hörselorgan: i ytterörat, i mellanörat, i innerörat eller t.o.m. i hörnerven. Nedsatt hörsel är inte alltid åldersbetingad. Den kan även orsakas av starka ljud, infektioner, kemikalier, trauma eller arv.
 
De högre frekvenserna berörs oftast först. Talförståelsen påverkas redan tidigt eftersom de s.k. tysta konsonanterna (f, s, p, t) är viktiga. Beroende på hörselnedsättningens typ tillkommer även ytterligare symptom som t.ex. tinnitus, ljudkänslighet eller svindel. Nedsatt hörsel är permanent i de flesta fall och det är svårt att säga hur det hela utvecklas.

Vad många inte vet: En svag hörsel utan behandling har påverkanpsyket och den generella livskvaliteten. Personer med obehandlad hörselnedsättning kan uppleva kronisk trötthet. Samtal kan bli så ansträngande att personen undviker sociala kontakter och hellre drar sig tillbaka. Påverkan av denna självvalda isolering kan vara allvarliga. Studier bevisar: Sannolikheten att få demens är betydligt högre hos personer med nedsatt hörsel än hos personer med god hörsel.

Hur kan man motverka nedsatt hörsel?

Orsaken avgör om nedsatt hörsel kan kompenseras med en hörapparat. Det är som tur är möjligt i de flesta fall. Hörapparaten tar hänsyn till hur hörcentrum i vår hjärna bearbetar ljud och röster när omgivningsljuden förstärks och förändras. Modern teknik underlättar och gör hörupplevelsen enkel och bekväm igen.
Med hjälp av digital teknik separeras t.ex. röster och bakgrundsljud så att personen lättare kan förstå samtal och fokusera på det. Den nedsatta hörseln kompenseras så att båda öronen kan arbeta tillsammans vilket gör att hörselriktningen och orienteringen förbättras. Denna finess fungerar genom att hörapparaterna i båda öronen kommunicerar med varandra.

Plötslig hörselnedsättning och tinnitus – en fråga om stress?

Även om de allra flesta hörselnedsättningar utvecklas över tid så finns det ett fenomen som kallas ”plötslig hörselnedsättning”. Hörseln ”stängs av” på det ena örat och världen tystnar. Röster och musik låter obekant, ungefär som ljuden filtrerats genom bomull. Är du drabbad bör du söka hjälp hos en läkare så fort som möjligt.

Orsaken till fenomenet är än så länge obekant, men det finns teorier. Den vanligaste är att det uppkommit en störning av blodcirkulationen i innerörats minsta kärl, en typ av ”öron-infarkt”. Vidare förmodas det att stress kan vara en utlösande faktor.

Ju snabbare en plötslig hörselnedsättning behandlas, desto större är möjligheterna att få tillbaka hörseln. Hos hälften av personerna försvinner symptomen av självt inom 24 timmar. Men i cirka 10 procent av fallen uppstår följdskador som exempelvis tinnitus eller permanent nedsatt hörsel.

Varför blir vår hörsel sämre med åldern?

Att hörseln blir sämre med åldern är en helt naturlig process som kallas ”presbyakusis”. En åldersrelaterad hörselnedsättning börjar normalt vid 45–65 års ålder. Oftast är nedsättningen symmetrisk, det vill säga hörseln i båda öronen påverkas lika. Inledningsvis är det ljud i de högre registren, diskanten, som drabbas. Det innebär bland annat att det kan vara svårt att uppfatta andra människors röster. Problemen kan förvärras av yttre faktorer, som till exempel av buller. 
Orsaken är en skada på de fina sinnescellerna i hörsnäckan. Det medför en försämrad överföring av signaler till hörselnerven. De första tecknen kan vara att man inte hör svaga ljud som lövprassel eller det tickande ljudet från armbandsklockan. Problemen kan vara svåra att upptäcka eftersom åldersrelaterade hörselnedsättningar ofta utvecklas och försämras med tiden.

Den åldersrelaterade hörselförsämringen går inte att behandla med kirurgiska ingrepp eller med läkemedel. En rätt utprovad hörapparat däremot kan hjälpa dig höra bättre igen. Det är viktigt att kontakta en audionom så snart problemen uppmärksammats. Det kan vara skadligt att ha nedsatt hörsel under en längre tid.

Kan hörselnedsättning vara ärftlig?

Det finns hörselnedsättningar som är och kan vara ärftliga. Idag vet vi att omkring 500 av människans totalt 30 000 gener har betydelse för hörseln. Problem kan uppstå genom mutationer som påverkar örats utveckling och funktion. Forskningen kommer kanske att hitta den eller de gener som är orsaken till nedsatt hörsel. Eventuellt kan man i framtiden förbättra hörsel genom genterapi. Men som sagt – vänta inte till dess.

Kan man förebygga nedsatt hörsel?

Det behövs inte bara två fungerande öron för att kunna höra. Det behövs även ett intakt och vältränat hörselcentrum i hjärnan. I vårt hörselcentrum sker tolkningen av den information som örat fångar upp. Visste du att hörseln faktiskt stimulerar vår hjärna mer än synen? 

Hjärnans hörselcentrum kan påverkas om den inte får tillräcklig stimulans som en följd av nedsatt hörsel.

Hjärnan ”glömmer” inte bara bort hur den ska tolka ljuden, den åldras även snabbare. Risken för demens ökar med mer än 20 procent per 10 decibel nedsatt hörsel. Det enda som kan förhindra den negativa utvecklingen är att man börjar använda en hörapparat i god tid. 

Efter din din 55-årsdag rekommenderar vi att du årligen gör ett hörseltest hos en audionom.

Träna hörseln med musikterapi

Musik gör dig inte bara på gott humör och får dig att slappna av. Musik har också terapeutisk verkan, musiken tränar din hjärna även vid nedsatt hörsel. Den som lider av nedsatt hörsel har ofta svårt att följa samtal med bakgrundsljud. Musikterapi, en väl sammansatt blandning av musik, tal och rytm, tonhöjder och klanger, tränar talförståelsen och kommunikationsförmågan.

Hörselnedsättning i siffror

 • Omkring 1,5 miljoner personer i Sverige har en hörselnedsättning – alltså var nionde person.

 • Över hela världen har cirka 1,1 miljarder personer nedsatt hörsel – alltså cirka 16 procent av världens befolkning.

 • Bara 1 eller 2 på 1 000 nyfödda har en konstaterad hörselnedsättning.

 • Var tredje person över 60 år har en nedsatt hörsel.

 • En tredjedel av alla personer med nedsatt hörsel har nått pensionsåldern.

 • 65 procent av personer med nedsatt hörsel har en lättare hörselnedsättning, 30 procent en medelsvår eller måttlig hörsel och endast 5 procent lider av allvarlig eller svårt nedsatt hörsel

 • Endast en av fem personer som skulle få en förbättrad livskvalitet med hjälp av en hörapparat, har en sådan.

 • Personer med nedsatt hörsel väntar i genomsnitt sju till åtta år innan de gör någonting åt det.


Källa: Enligt världshälsoorganisationen WHO:s definition anses varje person med hörselnedsättning från 25 decibel (dB) ha nedsatt hörsel.

Fler orsaker till hörselnedsättning

Världen över lider fler och fler av nedsatt hörsel. Orsakerna för denna närmast epidemiska utveckling är direkt kopplad till den moderna civilisationen och vår livsstil. Här är några viktiga faktorer:
Ålder
Världen över blir människor allt äldre tack vare allt bättre läkemedel och en ökad levnadsstandard. Med tilltagande ålder ökar sannolikheten att få en hörselnedsättning. Varannan person över 70 år är drabbad.
Urban livsstil
Buller kan komma från trafik och byggplatser, industrianläggningar, hög musik och varningssignaler. Detta är bara några av alla de ljudkällor som möter oss i städerna. Ungdomar lyssnar ofta på musik med hög volym i sina hörlurarar. Det är helt enkelt aldrig riktigt tyst. Att ständigt utsätta sig för hög volym påverkar hörseln. De känsliga sinnescellerna i innerörat får inte lugn och ro och slutar fungera i förtid.
Otillräckliga eller obefintliga hörselskydd
Tusentals personer utsätts för skadliga ljudnivåer utan att skydda hörseln, även om det finns tydliga bullerföreskrifter. Detta är lika vanligt på arbetsplatser som under fritiden. Med ett rätt utformat hörselskydd minskar riskerna väsentligt.
Plötslig dövhet
Även om de allra flesta hörselproblem utvecklas över tid så finns det ett fenomen som kallas ”plötslig dövhet” (sudden deafness). Hörseln ”stängs av” och världen tystnar. Röster och musik låter obekant, ungefär som om ljuden filtrerats genom bomull. Är du drabbad bör du söka hjälp hos en läkare så fort som möjligt. 

Hjälper hörapparater vid alla former av hörselnedsättning?

De allra flesta som upplever nedsatt hörsel blir hjälpta av hörapparater utprovade av en audionom. Uppsök en audionom om du upplever att hörseln försämrats. Det spelar inte roll vad som kan vara orsaken. En tidig diagnos är viktig.

För att reda ut begreppen är det viktigt att veta vilken typ av nedsatt hörsel som påverkar. Man skiljer på: 

 • Konduktiv hörselnedsättning
 • Sensorineural hörselnedsättning
 • Kombinerad hörselnedsättning

Viktigt tips: Uppsök en audionom eller hörselspecialist om den senaste tiden upplevt att du inte hör lika bra. Det spelar inte roll vad som är orsaken: En tidig diagnos har avgörande fördelar.
Konduktiv hörselnedsättning handlar oftast om blockeringar eller inflammationer i ytter- eller mellanörat. Beroende på orsaken kan läkemedel, att spola öronen eller ett kirurgiskt ingrepp hjälpa.

Kombinerad hörselnedsättning är en blandning av konduktiv och sensorineural hörselnedsättning.
Sensorineural hörselnedsättning är den vanligaste orsaken. Problemet återfinns i innerörat, där sinnescellerna i hörsnäckan är skadade eller, i mer sällsynta fall, i hörselnerven.

Ljudet når in till innerörat men överförs inte vidare till hjärnans hörselcentrum på ett korrekt sätt. De som lider av sensorineural hörselnedsättning kan få en avsevärt förbättrad hörsel med hjälp av en modern och rätt utprovad hörapparat.

Hörapparater och lätt hörselnedsättning

De flesta ljuden i vår omgivning som tal, musik och telefonsignaler ligger inom frekvensområdet 500 till 3 000 Hertz (Hz). Vi talar om en så kallad lätt hörselnedsättning när hörselkurvan ligger strax under gränsvärdet 25 decibel (dB). Vi rekommenderar att redan inom detta område använda en modern hörapparat, som märkbart förbättrar hörseln. 
Det är inte bara är mätvärden vid hörseltest som avgör om det är lämpligt att använda en hörapparat. Även om gränsvärdet inte uppnås vid hörseltest är det möjligt att uppleva problem. Därför är även upplevelsen av hörseln viktig.

Prova våra hörapparater tillsammans med en audionom. Läs mer om hur du bäst kan vänja dig vid en hörapparat.

Ytterligare teman

Vad är plötslig hörselnedsättning?
Nya hörapparater – och vad händer nu?
Hitta din mottagning