Forskare vid Washington University School of Medicine i St Louis har i en mindre studie visat att äldre personer med hörselnedsättning kan uppleva att deras balans förbättras när de använder hörapparater.
Rsultatet stöder tanken att man genom att förbättra hörseln hos äldre personer kan bidra till att minska risken för fallolyckor.
I studien ingick 14 personer i åldern 65-91, och man använde standardiserade balanstester för att mäta deltagarnas balans när deras hörapparater i båda öronen var påslagna, och även när de var avstängda.

Forskningsledaren Timothy E. Hullar, professor i otolaryngologi vid School of Medicine, säger att de inte tror att förbättringen i balans bara berodde på hörapparaterna hjälpte patienterna att bli mer alerta.
– Deltagarna verkade också kunna använda ljudinformationen som hörselreferenspunkter eller landmärken för att upprätthålla balansen, förklarar han.

Prof. Hullar jämför det med hur vi använder våra ögon för att berätta var vi är i rummet. Om vi släcker belysningen, tenderar vi att svaja lite – mer än vi gör när vi kan se.

– Vår studie tyder på att vår hörsel också ger oss information om balans”, konstaterar han.

Ljudet hjälper oss att balansera

Studien, även om den har ett litet underlag, är den första som visar att ljudet i sig – i motsats till bara balanssystemet i innerörat – hjälper oss att upprätthålla stabilitet.

När deltagarna gjorde sina balanstest med och utan sina hörapparater påslagna, spelade forskarna upp vitt brus i bakgrunden.

I ett av testen fick deltagarna ha sina ögon täckta, och stå med fötterna ihop på en tjock madrass. I en annan mer utmanande test, fick deltagarna stå på golvet med ena foten framför den andra, häl mot tå, också nu med bindel för ögonen.

Forskarna mätte hur länge deltagarna kunde stå i dessa positioner utan att behöva flytta sina armar eller fötter, eller hjälpa till med balansen.

Några av deltagarna kunde stå stadigt på plattan i 30 sekunder eller mer – vilket anses normalt – vare sig hörapparaterna var påslagna eller inte.

Men deltagarna som hade svårt att hålla balansen så länge, presterade bättre när de hade sina hörapparater påslagna.

– Det här är en liten studie, konstaterar Prof. Huller. Men resultaten är lovande.

– Självklart måste det upprepas i en mycket större studie, och vi söker finansiering för att göra det.