Helgfria vardagar 8.00-17.00 010-331 96 00

Den närmaste familjen och vännerna påverkas minst lika mycket som den som har nedsatt hörsel. Är hörseln försämrad kanske personen undviker umgänge eller upplevelser, risken att man isolerar sig är överhängande. Hörseln är en så pass väsentlig del av livet att nedsatt hörsel ger en försämrad livskvalitet.

Du är viktig!

Det finns flera anledningar till att hörseln kan bli sämre. Den vanligaste orsaken har med åldern att göra. Närmare hälften av dem som fyllt 60 har mer eller mindre stora problem med att höra samtal och vindens sus i löven. I Sverige har omkring 1,5 miljoner människor någon form av nedsatt hörsel. För många av dem är en hörapparat skillnaden mellan ett bra och dåligt liv.

Som anhörig eller en nära vän är du en väldigt viktig person, för det är ofta du som först upptäcker att någon hör dåligt. Den som har nedsatt hörsel anpassar sig och kan förtränga problemen. Du får ofta agera i hörapparatens ställe, du får översätta eller upprepa det som sägs. Känner du igen dig?

Det tar normalt upp till sju år innan en hörselnedsättning åtgärdas hos en audionom och att personen som drabbats börjar använda en hörapparat. Väntan kan inte bara leda till en sämre social samvaro, det kan även vara skadligt. Vi vill därför ge dig som är anhörig goda råd och tips. Följer du dem kan du bidra till att förkorta tiden från de första tecknen till dess hörapparaten förändrat livet till det bättre.

Hur märks hörselnedsättningen?

Det finns flera tecken på att en person har en hörselnedsättning. Här är några exempel:
 • Personen har svårt att delta i samtal i en grupp eller om det finns bakgrundsljud
 • Man missförstår ofta vad som sägs och svarar fel på frågor, eller kan inte svara alls
 • Volymen på teven eller radion har blivit väldigt hög
 • Personen ber dig ofta att upprepa vad du säger eller tycker att du mumlar när du talar

Det är inte ovanligt med förändringar i beteende och personlighet:
 • Personen blir lättare trött i större grupper av människor
 • Personen är inte så social som han/hon brukade vara
 • Personen blir lättare arg eller frustrerad

Vad kan jag göra?

Om du uppmärksammat några av de här tecknen kan du föreslå att de gör ett hörseltest. De kan själva svara på de frågor vi ställer här på hemsidan och även göra vårt hörseltest online. Du kan även berätta för dem att de kan genomföra ett hörseltest hos oss på AudioNova. Adresser till våra audionommottagningar hittar du här.

Följ gärna med när det är dags att testa hörseln. Tänk på att den som har problemen kan känna sig obekväm. Våra audionomer svarar på era frågor och ger både personlig vägledning och behandling. 
 

Goda råd som underlättar

Det finns en hel del du kan göra för att underlätta samvaron med en person som har nedsatt hörsel. När ni är tillsammans kan du lägga stor vikt vid att upprepa och förtydliga vad som har sagts. Tänk gärna på att:
 • Hitta tysta platser med så lite bakgrundsljud som möjligt för att göra konversationen enklare. Undvik bullriga platser som kaféer, restauranger och miljöer med mycket trafik
 • När den som hör dåligt befinner sig i en grupp med flera personer som samtalar, försök att inte avbryta eller tala i munnen på varandra
 • Allra bäst är det, om man är flera personer som samtalar, att sitta i en cirkel. Då är det lättare att följa konversationen för alla deltagare
 • Se till att personen du talar med kan se ditt ansikte tydligt. Många som har nedsatt hörsel läser på läpparna, utan att ens veta det
 • Om någon har problem med att förstå dig, försök att uttrycka dig annorlunda istället för att upprepa det du sa först. Vissa ord kan vara svårare att höra än andra

Vilken hjälp finns att få?

Om hörselnedsättningen är åldersrelaterad kommer en hörapparat med största sannolikhet att vara lösningen. Hos AudioNova har vi ett brett sortiment av hörapparater i olika prisklasser. Dagens moderna hörapparater är digitala, de är små och diskreta, utformade för att sitta bekvämt bakom eller i örat. Förutom att förstärka ljud bidrar de också till att minska bakgrundsbrus. De senaste hörapparaterna kan dessutom styra ljud och urskilja röster från övrigt ljud.
Det kan inte nog understrykas hur viktig du är. Vår erfarenhet visar att de som har problem med hörseln ofta känner sig bekvämare om en släkting eller vän är med under besöken. Som anhörig kan du hjälpa till med att korrekt beskriva problemen. Det underlättar även om du kan delta under utprovningen av hörapparaten, om det behövs. 

Hur ”låter” nedsatt hörsel?

Hur är det att leva med en nedsatt hörsel? Hur upplever de som har nedsatt hörsel olika ljud? Det kan vara svårt att föreställa sig, med våra ljudprover får du en uppfattning om hur nedsatt hörsel ”låter”.

Klassisk musik
Klassisk musik som en person med normal hörsel uppfattar det.
MP3-fil, längd 8 sek.

Klassisk musik som en person med nedsatt hörsel uppfattar det. 
MP3-fil, längd 8 sek.

Utryckningsfordon
Utryckningsfordon, som en person med normal hörsel uppfattar det.
MP3-fil, längd 12 sek.

Utryckningsfordon, som en person med nedsatt hörsel uppfattar det. 
MP3-fil, längd 12 sek.
Tecken på nedsatt hörsel
Vad är plötslig hörselnedsättning?
Hitta din mottagning