4 sätt att skydda hörseln på

1. Skydda dig mot överdrivet buller

En bullerskapad hörselskada är en av de vanligaste orsakerna till hörselförlust. Därför måste man planera och begränsa den mängd buller som man utsätter sig för. Bullret finns överallt: i trafiken, på arbetsplatsen och under fritiden.

För att skydda sig, vidtar du följande förebyggande åtgärder:
  • Använd hörselskydd på bullriga arbetsplatser, fabriker eller byggplatser.
  • Undvik att vistas länge i slutna och högljudda miljöer.
  • Håll dig på avstånd från högtalarna under shower och fester.
  • Undvik hög musik under längre kontinuerlig tid. Idealiskt är att hålla högtalarvolymen under 80 decibel. Musik bör man inte lyssna på längre än 8 timmar i ett sträck.

2. Undvik att använda hörlurar under längre tid

Användning av hörlurar under flera timmar per dag kan ge obotlig skada på hörseln, men också ge tinnitus, huvudvärk och orsaka retlighet.

Anledningen är att när man hör, skapas akustiska svängningar av hög intensitet inne i örat, varvid de hörselceller som är ansvariga för ljudupptagningen överbelastas. Den här överbelastningen kan leda till skador, vilka återigen minskar hörförmågan.

Den orimliga användningen av hörlurar kan redan tillskrivas 5 procent av fallen med hörselnedsättning. För att förebygga problemen när du använder hörlurar så kan du vidta följande skyddsåtgärder:
  • Använd företrädesvis clamhörlurar (Over-Ear). Uppbyggnaden i dessa fördelar ljudet bättre, minskar närheten till örat och därmed även den ljudvolymen som tränger in i örat.
  • Undvik att använda hörlurar mer än en timme åt gången.
  • Överskrid inte en volym på 60 decibel.

3. Rengör dina öron försiktigt

Även om det sägs att det är sunt att rengöra öronen med tops, kan din användning skapa problem med hörseln.

Det vax som produceras från körtlarna i örat, ansvarar för att skydda hörselgången och för att förhindra att vatten, smuts och främmande föremål tränger in. Därför får det inte tas bort från hörselgången.

Dessutom kan bomullstops orsaka skador när de förs in, vilket kan leda till infektion, perforering av trumhinnan och hörselförlust.

Den bästa formen av öronhygien är istället att endast rengöra den yttre delen av örat. För aldrig in något material, oavsett vad, i hörselgången.

Om ytterligare en rengöring skulle vara nödvändig går du till en öron-näsa-hals-läkare, så att denne kan rengöra örat eller ta bort det överflödiga vaxet.

4. Gå regelbundet till en öron-näsa-hals-läkare

Hörselförlust uppfattas till en början inte, eftersom den kommer långsamt. Därmed söker man ofta läkare sent.

Men hörselnedsättning kan, om den upptäcks tidigt, i många fall behandlas och förbättra både livskvaliteten och allmäntillståndet hos patienten markant. Därför är det oerhört viktigt, att alla går till en öron-näsa-hals-läkare en gång om året.

Förutom att undersöka problem med hörseln, kan läkaren kontrollera öronens allmänna tillstånd och fastställa infektion, allergier eller inflammationer och andra typer av strukturella skador.

Nu hoppas vi att eventuella skeptiker är övertygade om vikten av att skydda hörseln. Följ våra tips och behåll en frisk hörsel under många år.

Vill du veta hur din hörsel mår? Gör vårt Online-hörseltest eller kom förbi för en kaffe och prata om din hörsels hälsa.